Společně seniorům

Cílem projektu je zajistit poskytování komplexního souboru sociálních služeb seniorům, které napomáhají k udržení či dosažení dobré kvality života v seniorském věku. V rámci projektu je připraveno několik stupňů pomoci, které reagují na individuální potřeby seniorů v závislosti na jejich věku, potřebách a aktuálním zdravotním stavu.

Domácí péče – pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech klientů.
 
Denní stacionář ZAHRADA – společné programy a péče o seniory v našich prostorách po určitou část dne.
 
Odlehčovací pobytová služba – umožňuje přechodný (maximálně tříměsíční) pobyt v Domově pro seniory s cílem ulehčit pečujícím rodinám.
 
Domov pro seniory Vsetín Harmonie – místo pro trvalý pobyt méně soběstačných seniorů.
 
Domov Jabloňová – místo pro trvalý pobyt seniorů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.
 
Poskytovaných služeb využije ročně průměrně130 klientů (uživatelů).
 
                         projekt_spolecne_seniorum