Projekty Diakonie Vsetín

Přečtěte si naše probíhající i ukončené projekty. Jejich cílem je pomoci různým cílovým skupinám.