Dobrovolnická pomoc

CéDoSrdečně vítáme v našich řadách každého nad 15 let, kdo chce společně s námi měnit svět k lepšímu; ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Díky energii, znalostem a nápadům našich dobrovolníků je možné nabízet smysluplné trávení času seniorům i dětem nebo se věnovat jiné užitečné činnosti v našich zařízeních.  

Co vám dobrovolnictví přinese?

 • zažijete radost z lidské pomoci, nová přátelství i zkušenosti
 • můžete se seberealizovat
 • obdržíte potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti
 • získáte praxi pro své budoucí zaměstnání
 • sami si vyberete, v jaké službě a jakým způsobem chcete pomáhat

Přijďte mezi nás. Nepotřebujete nic než dobré srdce a úmysly. 

Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Silvii Sušňovou.

Denní stacionář

 

Jak mohu pomoci

Staňte se společníkem stárnoucích lidí

 • V Denním stacionáři ZAHRADA se staráme o seniory s poruchami paměti. Staňte se společníkem seniorů při procházkách, výletech, pobytu na zahradě a při sportovních aktivitách. Uvítají Vaši pomoc se zpěvem, při doprovodu na hudební nástroj, tanečních aktivitách a výtvarných činnostech. Přijďte si prohlédnout stacionář, seznámit se s pečovatelkami a nabídnout své dovednosti. Provede Vás Silvie Sušňová.
 • V Domově Harmonie pečujeme o seniory, kteří potřebují celodenní péči. Přijďte si se seniorem popovídat, zahrát stolní hru nebo vyjeďte na procházku. Pomozte s přípravou kulturní akce, s rukodělnou činností, s péčí o zahradu nebo se zútulněním domova. Chcete si prohlédnout domov, seznámit se s pracovnicemi Domova Harmonie a nabídnout své dovednosti? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové.
 • V Domově Jabloňová se staráme o seniory, kteří trpí Alzheimereovou chorobou nebo jinými poruchami paměti. Přijďte si popovídat, předčítat z knihy. Pomozte při výtvarných aktivitách, zapojte se při zpívání nebo při hudebním doprovodu. Pomozte s přípravou kulturních akcí v domově, s péčí o naše zvířata, zahradu a květiny. Chcete si prohlédnout domov, seznámit se s pracovnicemi Domova Jabloňová a nabídnout své dovednosti? Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků  Silvii Sušňovou.

Staňte se kamarádem dětí ze sociálně nepříznivého prostředí

 • MozikaV MOZAICE pomáháme rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě v sociálně tíživé situaci. Pomozte s doučováním dětí nebo s přípravou a organizací akcí pro děti - s Dětským dnem, DOREMI, s výlety. Chcete se dozvědět víc, seznámit se s pracovnicemi Mozaiky a nabídnout své dovednosti? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové.
 • V nízkoprahovém klubu RUBIKON pomáháme klukům a holkám od 6 - 12 let s jejich problémy a připravujeme pro ně různé programy. Pomozte dětem s přípravou do školy. Staňte se pomocníkem při společných rukodělných činnostech jako je keramika, malování a tvoření. Pomozte nám při přípravě sportovních a hudebních akcí. Chcete si prohlédnout klub, seznámit s pracovnicemi Rubikonu a nabídnout své dovednosti? Kontaktuj naši koordinátorku dobrovolníků Silvii Sušňovou.

Staňte se pořadatelem na akcích Diakonie Vsetín

Malování na obličej mají malé berušky moc rády

Během roku pořádáme řadu akcí pro veřejnost - ples, výstavu výrobků našich klientů, Sbírku šatstva, Broučky, dobročinnou aukci. Staň se na chvíli: hosteskou, fotografem, stěhovákem, zvukařem, šatnářkou, aranžérem, pořadatelem. Nebo nám pomoz v kanceláři s balením dopisů a s rozesílkou pozvánek. Chceš se dozvědět bližší informace k jednotlivým akcím nebo se zapojit do pomoci v kanceláři? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků. 

 

Staňte se dobrovolníkem v našem Dobročinném obchůdku 

V dobročinném obchůdku prodáváme oblečení, knihy, bižuterii, sklo - vše, co nám lidé ze Vsetína a okolí do obchůdku přinesou. Pomožte nám při prodeji, přebírání, třízení a doplňování zboží. Máte chuť pomoci právě tímto způsobem? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové. 

Nebo pomozte v některé další přijímající organizaci

 • Rodinné a mateřské centrum Vsetín,z.s. hledá dobrovolníky na tvoření s dětmi a hlídání dětí – trpělivý dobrovolník který bude umět naslouchat dětem i rodičům :)
 • AGARTA z.s. hledá dobrovolníky pro individuální komunikaci s uživateli a volnočasové aktivity 
 • Auxilium o.p.s. hledá společníky k autistickým dětem
 • Domov Jitka, o.p.s. hledá dobrovolníky jako doprovod na akce, na focení a úpravu webu, zahradníka
 • Ovečka Vsetín z.s. vítá dobrovolníky pro organizování setkání s dětmi, dohled nad dětmi a individuální práce i nimi například ve formě výtvarných tvoření, vycházek, výletů a podobných aktivit 
 • Horní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně vítá dobrovolníky pro organizování setkání s dětmi v době prázdnin a víkendů. Jedná se o letní akce ve Sborové domě.
 • Alcedo – středisko volného času ve Vsetín vítá dobrovolníky pro organizování setkání s dětmi, tábory, zážitkové akce, jednorázové akce na Hájence
 • UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA VSETÍN, z.p.s. hledá dobrovolníky pro doprovody klientů ven nebo při vyřizování věcí, povídání a společnost, pomocné práce v domácnostech uživatelů
 • Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín, vítá dobrovolníky pro zájmovou a individuální činnost s dětmi a mládeží i pro pomoc při organizování výletů, táborů, kroužků
 • Rodinné centrum Valašské Klobouky, z.s. hledá dobrovolníky pro zájmovou a individuální činnost s dětmi a mládeží a komunikaci s rodiči. Uvítá pomoc při organizování výletů, táborů, kroužků nebo narozeninových oslav.
 • Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace hledá dobrovolníky pro individuální činnost s uživateli například čtení, povídání. Uvítá pomoc při organizování akcí a výletů pro klienty.
 • Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s hledá dobrovolníky pro individuální činnost s dětmi a mládeží a pro organizování výletů, táborů, kroužků a jiných zájmových činností

 

Činnost dobrovolnického centra je spolufinancována Zlínským krajem, Ministerstvem vnitra ČR a Městem Vsetín.

publicita