Domov Harmonie

Harmonie logo web rgb (3)Pomůžeme seniorům překonat úbytek sil či zdraví. Staráme se o kvalitu a důstojnost jejich života až do posledních chvil. Respektujeme zvyklosti a individualitu lidí, kteří nám svěří svou důvěru a požádají nás o poskytnutí péče. S naší pomocí mohou prožít šťastné chvíle a naleznou zde také zázemí pro kontakt s rodinou.

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA HARMONIE

Vzhledem k aktuálním informacím protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu a vzestupu akutních respiračních onemocnění na území Zlínského kraje a na základě jejich doporučení jsou zavedena následující opatření s platností od 16.12.2022.

Pokud vykazujete známky akutního respiračního onemocnění, odložte prosím svoji návštěvu u vašeho blízkého, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav ostatních uživatelů v našem zařízení. Doporučujeme i případné nošení respirátorů. Prosíme vás o zodpovědné zvážení návštěv u vašich blízkých. Platnost tohoto opatření trvá do odvolání.

Ing. et Bc. Iveta Cigánková, vedoucí Domova Harmonie a OS Pohoda

Proč s námi

 • Snažili jsme se o to, aby pokoje i společné prostory vytvářely domov. Vybavili jsme interiér tak, aby působil útulně a klidně. Klienti si mohou do domova vzít oblíbené předměty a také vlastní nábytek.
 • Náš personál chodí neformálně oblečený, aby byl zachován domácí ráz našeho zařízení.
 • Dům je kompletně bezbariérový. Celodenně jsou pro obyvatele i jejich blízké přístupné rozlehlé terasy - prohlédněte si je v minutovém videu.
 • Máme také moderní vybavení, například koupacím systémem výškově nastavitelné vany a zvedací hygienické židle. S ním si mohou koupel dopřát i imobilní lidé.
 • Jsme otevření vůči rodinám klientů i veřejnosti a podporujeme jejich zapojení do života v domově. Spolupracujeme se školami, školkami i sdruženími. Díky nim je u nás stále živo a setkávají se u nás lidé různých generací a zájmů.
 • Nabídka skupinových i individuálních aktivit je u nás smysluplná a pestrá. Myslíme i na duchovní život klientů. Na biblických hodinách a mších svatých v Domově Harmonie se scházejí lidé z různých společenství víry.
 • Smýšlíme moderně a ekologicky, máme například vlastní vrty na vodu a zdroj tepla
 • Jsme vybavení vlastním zařízením na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek a používáme bezzápachové koše.
 • Zajímáme se o názory našich klientů a pořádáme besedy o tom, co by si přáli. Jednou ročně pořádáme také setkání s jejich rodinami.

S čím pomůžeme 

 • Domov Harmonie - senioři obývají 22 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojůKlientům poskytneme ubytování a stravu.
 • Pomáháme při zvládání péče o vlastní osobu, včetně hygieny.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím a nabízíme četné aktivizační i terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Plné znění veřejného závazku najdete zde. 

Co naše služby nezahrnují

Nemůžeme uspokojit požadavky na odbornou péči lidem, kteří potřebují služby specializovaného zdravotního nebo sociálního zařízení.  

Kdo může o tuto službu žádat

Senioři nad 65 let, kteří pro svoji nemoc, zdravotní postižení či ztrátu soběstačnosti nemohou dále zůstat ve svém domácím prostředí ani s pomocí terénních služeb a podpory blízkých.  

Jak o tuto službu požádáte

Doporučujeme se nejprve osobně dohodnout na prohlídce našeho domova, kde vDomov Harmonie - nabídka skupinových i individuálních aktivit je pestráám zodpovíme vše podstatné. Žádost vám zde pomůžeme vyplnit a dostanete formulář pro vyjádření vašeho všeobecného lékaře. Žádost si můžete také stáhnout na našich stránkách a zaslat poštou spolu s vyjádřením lékaře. Pokud je kapacita domova naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů. 

Kolik služba stojí

Veškeré informace najdete v aktuálním přehledu úhrad jednotlivých služeb.

Máte otázky 

 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás Mgr. Adéla Opletalová, kterou kontaktujte, pokud jste novými zájemci o službu. Poskytne vám i informační letáky o službě. 
 • Pro klienty a jejich rodinné příslušníky jsou k dispozici: vedoucí pečovatelka Jana Gebauerová na telefonu 734 139 278 vedoucí Domova Harmonie Ing. et Bc. Iveta Cigánková
 • Osobně nás najdete na adrese Domova Harmonie: Ohrada 1864, 755 01 Vsetín, od pondělka do pátku od 8 - 15 hodin.

Co o Harmonii říkají naši klienti

Když se řekne „Domov důchodců“, většina lidí si představí seniory sedící s rukama v klín, či těžce našlapující po neosobních chodbách, připomínajících nemocniční oddělení. Chci Vám vyprávět své pocity a zkušenosti, které zažívám z Domova pro seniory „Harmonie“ Diakonie Vsetín Ohrada. Docházím sem denně, abych mohla pobýt se svou maminkou... přečtěte si více.

Chci přispět na práci pro seniory