Pomáháme lidem ve chvílích, které lze bez cizí pomoci zvládnout stěží. Když překonávají nemoci a starosti stáří, potýkají se s osudem nevyléčitelně nemocných nebo čelí složitým sociálním problémům.  

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín