Služby pro rodiče, děti a mládež

Pomáháme rodinám, které žijí v sociálně obtížných podmínkách, předcházet jejich společenskému vyčlenění. Nabízíme širokou podporu při výchově, vzdělávání a rozvoji zájmů dětí. Rodičům poskytujeme podporu v samostatném hospodaření, uplatnění na trhu práce a zvládání rodinných povinHudebna je nedílnou součástí aktivit Rubikonuností.  

Nízkoprahový klub Rubikon

Mít kam a za kým jít… 

Nabízí zábavu, pomoc i radu dětem a mládeži. Smysluplnou aktivitou a zájmem o jejich starosti jim pomáháme k jejich úspěšnému zařazení do společnosti. V klubu mohou realizovat své tvůrčí nápady i najít pochopení pro své problémy.

Služby pro rodiny s dětmi Mozaika

Úspěšně na vlastní cestě životem.

Pomáhají překonat sociálně nepříznivou situaci. Podporují rodiče v péči o děti, komunikaci se školou a úřady, při zajištění bydlení a zaměstnání a v mnoha dalších záležitostech. Pracovníci Mozaiky pomáhají rodinám vytvořit prostředí a atmosféru, aby se děti v rodině cítily dobře, bezpečně a mohly se zdravě rozvíjet.

SadíkDětské centrum SADÍK

Bezpečné prostředí ke hře a rozvoji vašich dětí.

Neumístili Vaše dítě v Mateřské škole? Pohlídáme ho, abyste si stihli vyřídit osobní záležitosti. Hlídání zajistíme jak nárazově, tak pravidelně, vždy v dopoledních hodinách. Dětské centrum je otevřené dětem českým, dětem z Ukrajiny i dalších zemí.

 

 

Potřebujete pomoci s výběrem služby?

Poradíme Vám na telefonu 571 420 617. 

Chci přispět na práci v rodinách s dětmi