Dobrovolnická pomoc

CéDoSrdečně vítáme v našich řadách každého nad 15 let, kdo chce společně s námi měnit svět k lepšímu; ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Díky energii, znalostem a nápadům našich dobrovolníků je možné nabízet smysluplné trávení času seniorům i dětem nebo se věnovat jiné užitečné činnosti v našich zařízeních. 

Co vám dobrovolnictví přinese?

 • zažijete radost z lidské pomoci, nová přátelství i zkušenosti
 • můžete se seberealizovat
 • obdržíte potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti
 • získáte praxi pro své budoucí zaměstnání
 • sami si vyberete, v jaké službě a jakým způsobem chcete pomáhat

Přijďte mezi nás. Nepotřebujete nic než dobré srdce a úmysly. Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové.

 

Jak mohu pomoci

Staňte se společníkem stárnoucích lidí

 • V Denním stacionáři ZAHRADA se staráme o seniory s poruchami paměti. Staňte se společníkem seniorů při procházkách, výletech, pobytu na zahradě a při sportovních aktivitách. Uvítají Vaši pomoc se zpěvem, při doprovodu na hudební nástroj, tanečních aktivitách a výtvarných činnostech. Přijďte si prohlédnout stacionář, seznámit se s pečovatelkami a nabídnout své dovednosti. Provede Vás Silvie Sušňová.

Denní stacionář

 

 • V Domově Harmonie pečujeme o seniory, kteří potřebují celodenní péči. Přijďte si se seniorem popovídat, zahrát stolní hru nebo vyjeďte na procházku. Pomozte s přípravou kulturní akce, s rukodělnou činností, s péčí o zahradu nebo se zútulněním domova. Chcete si prohlédnout domov, seznámit se s pracovnicemi Domova Harmonie a nabídnout své dovednosti? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové.

   

 • V Domově Jabloňová se staráme o seniory, kteří trpí Alzheimereovou chorobou nebo jinými poruchami paměti. Přijďte si popovídat, předčítat z knihy. Pomozte při výtvarných aktivitách, zapojte se při zpívání nebo při hudebním doprovodu. Pomozte s přípravou kulturních akcí v domově, s péčí o naše zvířata, zahradu a květiny. Chcete si prohlédnout domov, seznámit se s pracovnicemi Domova Jabloňová a nabídnout své dovednosti? Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků  Silvii Sušňovou.

 

Staňte se kamarádem dětí ze sociálně nepříznivého prostředí

 • MozikaV MOZAICE pomáháme rodinám s dětmi, které jsou dlouhodobě v sociálně tíživé situaci. Pomozte s doučováním dětí nebo s přípravou a organizací akcí pro děti - s Dětským dnem, DOREMI, s výlety. Chcete se dozvědět víc, seznámit se s pracovnicemi Mozaiky a nabídnout své dovednosti? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové.

 

 • V nízkoprahovém klubu RUBIKON pomáháme klukům a holkám od 6 - 12 let s jejich problémy a připravujeme pro ně různé programy. Pomozte dětem s přípravou do školy. Staňte se pomocníkem při společných rukodělných činnostech jako je keramika, malování a tvoření. Pomozte nám při přípravě sportovních a hudebních akcí. Chcete si prohlédnout klub, seznámit s pracovnicemi Rubikonu a nabídnout své dovednosti? Kontaktuj naši koordinátorku dobrovolníků Silvii Sušňovou.

 

Staňte se pořadatelem na akcích Diakonie Vsetín

 • Malování na obličej mají malé berušky moc rády Během roku pořádáme řadu akcí pro veřejnost - ples, výstavu výrobků našich klientů, Sbírku šatstva, Broučky, dobročinnou aukci. Staň se na chvíli: hosteskou, fotografem, stěhovákem, zvukařem, šatnářkou, aranžérem, pořadatelem. Nebo nám pomoz v kanceláři s balením dopisů a s rozesílkou pozvánek. Chceš se dozvědět bližší informace k jednotlivým akcím nebo se zapojit do pomoci v kanceláři? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové.

 

 

Staňte se dobrovolníkem v našem Dobročinném obchůdku 

 • Dobročinný obchůdek V dobročinném obchůdku prodáváme oblečení, knihy, bižuterii, sklo - vše, co nám lidé ze Vsetína a okolí do obchůdku přinesou. Pomožte nám při prodeji, přebírání, třízení a doplňování zboží. Máte chuť pomoci právě tímto způsobem? Stačí se ozvat koordinátorce dobrovolníků Silvii Sušňové. 

 

 

 

 

Nebo pomozte v některé další přijímající organizaci

Rodinné a mateřské centrum Vsetín,z.s. hledá dobrovolníky na tvoření s dětmi a hlídání dětí – trpělivý dobrovolník který bude umět naslouchat dětem i rodičům :)

AGARTA z.s. hledá pomocné ruce personálu pro individuální komunikaci s uživateli a volnočasové aktivity. 

Auxulium o.p.s. hledá společníky k autistickým dětem

Domov Jitka, o.p.s. hledá dobrovolníky jako doprovod na akce, na focení a úpravu webu, zahradníka

Ovečka Vsetín z.s. vítá dobrovolníky pro organizování setkání s dětmi, dohled nad dětmi a individuální práce i nimi například ve formě výtvarných tvoření, vycházek, výletů a podobných aktivit. 

Horní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně vítá dobrovolníky pro organizování setkání s dětmi v době prázdnin a víkendů. Jedná se o letní akce ve Sborové domě.

Alcedo – středisko volného času ve Vsetín vítá dobrovolníky pro organizování setkání s dětmi, tábory, zážitkové akce, jednorázové akce na Hájence.

UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA VSETÍN, z.p.s. hledá dobrovolníky pro doprovody klientů ven nebo při vyřizování věcí, povídání a společnost, pomocné práce v domácnostech uživatelů.

 

Činnost dobrovolnického centra je spolufinancována Zlínským krajem, Ministerstvem vnitra ČR a Městem Vsetín.

loga web