Nízkoprahový klub Rubikon

rubikon logo rgbRubikon je místem, kde jsou vítáni všichni od 6 do 26 let. Mohou si zde hrát a tvořit, například v hudební dílně či výtvarných workshopech, velký prostor věnujeme také sportu. Mohou u nás také probrat své starosti ve škole či doma a nalézt u nás pochopení i pomoc. O prázdninách společně vyrážíme na výlet či víkend.

 

Proč s námiRubikon - pomáháme dětem rozvíjet jejich talent a vzdělání

 • Základním stavebním kamenem vztahů s klienty služeb je důvěra. Díky ní nás doporučují dál.
 • Rozumíme problémům, s nimiž se děti a mladí denně potýkají, a pomáháme jim je překonávat.
 • Jsme otevření široké věkové skupině, která se učí spolu komunikovat a spolupracovat na společném zájmu.
 • Hledáme oblasti, kde se děti mohou rozvíjet, a vytváříme pro to příležitosti: nabízíme například hudební dílny, rukodělné a sportovní aktivity. Hledáme i jiné cesty, jak se děti mohou dozvědět nové věci a učit se zážitkem: zejména v létě jezdíme na výlety a za různými zážitky.
 • Působíme přímo v lokalitě, kde naši klienti žijí a mají k nám blízko. Přispíváme tak k jejich úspěšnému začlenění do společnosti a budujeme základy jejich spokojeného života v rodině a později i práci.  

S čím pomůžemeRubikon - podporujeme děti v začlenění do společnosti. Vystoupení na Valašském záření

 • Posílíme sociální dovednosti, jako je zodpovědnost, soběstačnost a spolupráce.
 • Pomáháme se zvládnutím krizových a konfliktních situací doma či ve škole.
 • Snížíme rizika sociálně-patologických jevů.
 • Podpoříme naše děti a mladé v začlenění do společnosti.
 • Motivujeme je, aby rozvíjeli svůj talent a vzdělání.
 • Nabízíme prostor pro realizaci vlastních nápadů.
 • Ukazujeme pozitivní vzorce chování a komunikace. Plné znění veřejného závazku najdete zde.

Co naše služby nezahrnují

Rubikon - organizujeme pro děti odborné přednášky

 • Nejsme středisko volného času.
 • Nezajišťujeme hlídání dětí.
 • Nezajišťujeme stravu ani ubytování.
 • Nepůjčujeme vybavení.

Kdo může o tuto službu žádat

Kdokoli ve věku 6 až 26 let. Zájemci o službu nízkoprahového zařízení zde mohou zůstat i v anonymitě.

Jak o tuto službu požádáte

Stačí přijít kdykoli v uvedených časech na adresu klubu: Poschla 988 ve Vsetíně a přítomní pracovníci se s vámi na všem domluví.

Provozní doba klubu RUBIKON

 • Pondělí / zavřeno
 • Úterý / 13 – 18 hod. (klub pro malé, 6 až 14 let)
 • Středa / 13 – 19 hod. (klub pro velké, 15 až 26 let)
 • Čtvrtek / 13 – 18 hod. (klub pro malé, 6 až 14 let)
 • Pátek / 13 – 16 hod. (klub pro velké, 15 až 26 let)

Terénní formu služby poskytujeme ve městě Vsetín

 • Pondělí / zavřeno
 • Úterý / 13 – 18 hod. (nepravidelně, dle potřeby)
 • Středa / 13 – 19 hod. (nepravidelně, dle potřeby)
 • Čtvrtek / 13 – 18 hod. (nepravidelně, dle potřeby)
 • Pátek / 13 – 16 hod. (nepravidelně, dle potřeby)

Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy služby je 15 klientů na 2 pracovníky. Terénní formu můžeme poskytnout 50 klientům za jeden den.

Kolik služba stojí

Klub je možné navštěvovat zdarma. Jedinou výjimkou, kdy od účastníků požadujeme finanční spoluúčast, jsou výlety, víkendové pobyty a podobně.  

Máte otázky 

Co o nás říkají naši klienti

Přečtěte si postřehy a reakce dětí a mladých, kteří se účastnili několika našich akcí.

Líbila se mi ukázka zvuků ptáků, domeček, kde se suší ovoce a hadi „naložení“ v lihu. Dobrá byla i hra, jak jsme podle mapy zahrady hledali samolepky a přitom jsme tu zahradu poznávali. Nejlepší ale bylo povídání o netopýrech. Vůbec jsem nevěděl, že netopýři můžou bydlet i ve stromech. Myslel jsem, že žijou jenom ve skalách. To pro mě byla novinka.“ V centru Veronica v Hostětíně.

Další z našich klientů hodnotil návštěvu ve vsetínské firmě Rozvaděče Vsetín s.ro., : „Nejvíc se mi líbilo, že jsme si mohli zkusit šroubovat, stahovat kabely, cvakat drátky, projeli jsme se ve velkém výtahu - a dostali bonbóny.“ Musíme uznat, že děti byly z návštěvy a zapojení do provozu firmy tak nadšené, že jsme ani nevěřili vlastním uším, když jsme od několika z nich slyšeli: „Tady budu taky pracovat!

Chci přispět na práci v rodinách s dětmi