Domácí péče 

domaci pece logo rgbS naší pomocí mohou senioři počítat u mnoha běžných povinností a starostí. Pečovatelské služby jim usnadní péči o zdraví i domácnost. Poskytneme jim oporu a jistotu při řadě činností, na něž už sami nestačí. Díky péči mohou zůstat ve svém domácím prostředí a udržovat i své záliby a zvyky. Jejich rodiny pak čelí menšímu tlaku starostí, které přináší například zaměstnání, péče o děti a současně také o seniora.

Proč s námiDomácí péče - budeme vám společníky

  • Naši lidé si vždy najdou čas na dobré slovo a jsou vstřícní k aktuálním potřebám.
  • Všichni naši pracovníci mají kurz pracovníka v sociálních službách.
  • Klademe důraz také na kvalitu a výběr námi zajištěných jídel, včetně několika druhů diet.

S čím pomůžeme

  • Se samostatným zvládáním péče o sebe, například při jídle, pohybu či osobní hygieně.
  • Se zajištěním stravování.
  • S chodem domácnosti, jako je běžný úklid, nákupy a pochůzky.
  • S doprovodem k lékaři, na úřad či zájmovou aktivitu. Plné znění veřejného závazku najdete zde.
  • Nahlédněte do služby v krátkém videu.

Co naše služby nezahrnují

Není v našich silách poskytovat rozsáhlé práce, jako je mytí oken, generální úklidy či stěhování.

Kdo může o tuto službu žádatDomácí péče - naši lidé si vždy najdou čas na dobré slovo a jsou vstřícní k aktuálním potřebám

Kdokoli starší 65 let. Podmínkou je bydliště ve Vsetíně a blízkém okolí.

Jak o tuto službu požádáte

Ozvěte se vedoucí služby Bc. Iloně Ostřanské. Zastaví se za vámi a sepíšete smlouvu přímo u vás doma.

Kolik služba stojí

Ceny jednotlivých úkonů služeb jsou většinou 130 Kč na hod. podle povahy služby. Kompletní seznam úhrad najdete v aktuálním ceníku. Poradenství v sociálních otázkách je bezplatné.

Máte otázky

Obracejte se na vedoucí Domácí péče Bc. Ilonu Ostřanskou

Co o Domácí péči říkají naši klienti

Paní Míla je dlouhodobě a nevyléčitelně nemocná. Žije se svou matkou, která je ve věku seniorů a rovněž se již potýká se ztrátou mobility. Díky pečovatelské službě i rodině však obě ženy mohou zůstat doma, ve svém prostředí a v okruhu svých blízkých. „Většinu dne sedím na židli, čtu, luštím a povídám si s maminkou. Někdy se po kolenou přemístím k televizi... přečtěte si více.

Chci přispět na práci pro seniory