Odlehčovací služba Pohoda 

pohoda diak logo rgbOdlehčovací služba pomůže s péčí o seniora všem, kteří potřebují odpočinek od náročné situace. Využívají ji také ti, kteří potřebují na čas odjet nebo zařídit například rekonstrukci či malování. Tyto a podobné situace lze vyřešit až tříměsíčním pobytem v odlehčovací službě Pohoda, která je součástí Domova Harmonie. Klienti dostanou veškerou potřebnou odbornou péči a laskavou pomoc. Navíc se zapojí do dění Domova Harmonie a mohou si současně vyzkoušet, zda by jim vyhovoval pobyt v tomto typu zařízení.

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA HARMONIE

Vzhledem k aktuálním informacím protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu a vzestupu akutních respiračních onemocnění na území Zlínského kraje a na základě jejich doporučení jsou zavedena následující opatření s platností od 16.12.2022.

Pokud vykazujete známky akutního respiračního onemocnění, odložte prosím svoji návštěvu u vašeho blízkého, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav ostatních uživatelů v našem zařízení. Doporučujeme i případné nošení respirátorů. Prosíme vás o zodpovědné zvážení návštěv u vašich blízkých. Platnost tohoto opatření trvá do odvolání.

Ing. et Bc. Iveta Cigánková, vedoucí Domova Harmonie a OS Pohoda

 

Proč s námi 

 • Odlehčovací služba Pohoda - společné prostory připomínají domovSnažili jsme se o to, aby pokoje i společné prostory vytvářely domov. Vybavili jsme interiér tak, aby působil útulně a klidně. Dům je kompletně bezbariérový a moderně vybavený. Máme například koupací systém, s nímž si mohou koupel dopřát i imobilní lidé.
 • Náš personál chodí neformálně oblečený, aby byl zachován domácí ráz našeho zařízení.
 • Klienti se mohou zapojit do nejrůznějších aktivizačních činností. Spolupracujeme se školami, školkami i sdruženími. Díky nim je u nás živo a setkávají se u nás lidé různých generací a zájmů.
 • Smýšlíme moderně a ekologicky, máme například vlastní vrty na vodu a zdroj tepla
 • Jsme vybavení vlastním zařízením na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek a používáme bezzápachové koše. 

S čím pomůžeme 

 • Klientům poskytneme ubytování a stravu na dobu maximálně tří měsíců.
 • Pomáháme při zvládání péče o vlastní osobu, včetně hygieny.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím a nabízíme četné aktivizační i terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Plné znění veřejného závazku najdete zde.

Co naše služby nezahrnují

Nemůžeme uspokojit požadavky na odbornou léči lidem, kteří potřebují služby specializovaného zdravotního nebo sociálního zařízení.

Kdo může o tuto službu žádat

Služba je určena pro seniory ve věku od 65 let, kteří z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu a snížení soběstačnosti potřebují péči svých blízkých k tomu, aby mohli i nadále žít v běžném domácím prostředí.

 

Jak o tuto službu požádáteOdlehčovací služba Pohoda - společné vzpomínání

Doporučujeme se nejprve osobně dohodnout na prohlídce Domova Harmonie, který odlehčovací službě poskytuje zázemí. Zde vám zodpovíme vše podstatné. Žádost vám pomůžeme vyplnit a dostanete formulář pro vyjádření vašeho všeobecného lékaře. Žádost si můžete také stáhnout na našich stránkách a zaslat poštou spolu s vyjádřením lékaře. Pokud je kapacita domova naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů. 

Kolik služba stojí

Veškeré informace najdete v aktuálním přehledu úhrad jednotlivých služeb.

Máte otázky

 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás Mgr. Petra Halmazňovákterou kontaktujte, pokud jste novými zájemci o službu. Poskytne vám i informační letáky o službě.  
 • Pro klienty a jejich rodinné příšlušníky jsou k dispozici: vedoucí přímé péče na telefonu 739 244 855 a vedoucí Domova Harmonie Ing. et Bc. Iveta Cigánková
 • Osobně nás najdete na adrese Domova Harmonie: Ohrada 1864, 755 01 Vsetín, od pondělka do pátku od 8 - 15 hodin.

Co o odlehčovací službě Pohoda říkají její klienti

Paní Alena se s námi podělila o zkušenosti s naší službou: „Naše maminka s námi bydlí v rodinném domku. Špatně chodí a většinu času tráví na pohodlném křesle v obýváku u televize nebo u křížovky. V létě pak sedává na zahrádce s knížkou nebo jen tak sleduje, jak příroda žije. Nákupy a cesty k lékaři zařídíme, obědy vozí pečovatelka domácí péče a pomáhá jí. Letos jsme potřebovali udělat radikálnější rekonstrukci a malování. Měli jsme obavy, jak jí zajistit potřebný klid a péči. Pomohlo nám, že jsme se dozvěděli o možnosti odlehčovací služby. Maminka nebude vystavena průvanu a prachu a vrátí se do nového bydlení.

Máte otázky?

 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás Mgr. Markéta Zralá (link), kterou kontaktujte, pokud jste novými zájemci o službu. S Markétou Zralou je možné domluvit také individuálně termín schůzky. Poskytne vám i informační letáky o službě.  
 • Pro uživatele a jejich rodinné příšlušníky jsou k dispozici: vedoucí přímé péče Bc. Radka Karásková vedoucí Domova Harmonie Mgr. Jitka Adámková. 

Osobně nás najdete na adrese domu Harmonie: Ohrada 1864, 755 01 Vsetín 

 • Pondělí, středa, čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin
 • Úterý od 8:00 do 17:30 hodin
 • Pátek od 7:30 do 14:30 hodin

Chci přispět na práci pro seniory