Domov Jabloňová

jablonova logo rgbTrvalá péče o seniory s chronickými duševními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba a ostatními typy demence, vyžaduje odbornou zdravotní i sociální péči. Proto je ve fázi, kdy postižení vyžadují trvalou pomoc, vhodným řešením pobytová služba v našem domově.

 

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA JABLOŇOVÁ A VYHLÍDKA

Vzhledem k aktuálním informacím protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu a vzestupu akutních respiračních onemocnění na území Zlínského kraje a na základě jejich doporučení jsou zavedena následující opatření s platností od 16.12.2022.

Pokud vykazujete známky akutního respiračního onemocnění, odložte prosím svoji návštěvu u vašeho blízkého, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav ostatních uživatelů v našem zařízení. Doporučujeme i případné nošení respirátorů. Prosíme vás o zodpovědné zvážení návštěv u vašich blízkých. Platnost tohoto opatření trvá do odvolání.

Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí Domova Jabloňová, Domova Vyhlídka a OS Trnková

 

Proč s námi

Domov Jabloňová - budova

 • Ke klientům přistupujeme nejen se vší odbornou profesionalitou, ale také pochopením a láskou. Respektujeme, že i s těžkým onemocněním je stále osobností se svými potřebami a právy.
 • Pracujeme s moderními metodami péče, jako je bazální stimulace, reminiscence a dalšími, které pomáhají k udržení duševních sil.
 • Vytváříme otevřené prostředí, do nějž včleňujeme také rodinné příslušníky klientů, veřejnost i klienty dalších našich služeb.
 • Náš personál chodí neformálně oblečen a zakládá si na osobním přístupu.
 • Snažíme se o pestré dění v domově, spolupracujeme proto například se zdravotnickými, sociálními a pedagogickými školami, jejichž studenti se věnují našim klientům.
 • Klademe důraz na to, aby styl zařízení připomínal více domov než zdravotnické zařízení.
 • Součástí našeho zařízení je zahrada, speciálně zařízená pro pacienty s těmito typy onemocnění. Pohled na domov s přilehlou zahradou nabízí minutové video.

Jak pomáhámeDomov Jabloňová - retro pokoj slouží seniorům a jejich rodinám

 • Poskytujeme stravu a ubytování.
 • Pomáháme při osobní hygieně a zvládání péče o vlastní osobu.
 • Pro klienty pořádáme řadu aktivizačních a terapeutických činností.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.
 • Pomáháme při uplatňování práv pacientů a obstarávání osobních záležitostí. Plné znění veřejného závazku najdete zde.

Kdo může o službu žádat

Každý s diagnostikovanou chronickou chorobou se syndromy demence, poruchami paměti a sníženou schopností orientace, jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu. Věk žadatelů musí být nad 55 let.

Jak o tuto službu požádáte

Vyplníte žádost o poskytnutí služby a požádáte o vyjádření všeobecného praktického lékaře. Oba formuláře si můžete stáhnout na našem webu, osobně vyzvednout v Domově Jabloňová, nebo můžete požádat telefonicky o zaslání.  

Kolik služba stojí

Veškeré informace najdete v aktuálním přehledu úhrad jednotlivých služeb. Řadu úkonů je možné čerpat z příspěvku na péči. S jeho vyřízením vám rádi pomůžeme.

Domov Jabloňová - bezpečná zahradaMáte otázky

 • Kontaktní hodiny pro veřejnost máme v pondělí a středu od 7 do15,30 hodin a v úterý od 8 do 12 hodin. Najdete nás v Domově Vyhlídka na adrese Strmá 34, ve Vsetíně. 

 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás Mgr. Lucie Mlčková (T: 739 244 870 nebo na emailu: mlckova@diakonievsetin.cz), kterou kontaktujte, pokud jste novými zájemci o službu. Poskytne vám i informační letáky o službě.

 • Pro klienty a jejich rodinné příšlušníky je k dispozici vedoucí Domova Vyhlídka Mgr. Pavlína Novotná. 

Co o nás říkají naši klienti

Moje teta celý život pracovala ve škole jako učitelka. Zůstala neprovdána a bezdětná. Bydlela ve svém domku zcela sama. Když se u ní začaly projevovat první potíže, které souvisely s Alzheimerovou nemocí,  snažil jsem se o ni i  přes své pracovní vytížení a dle svých možností starat. Nejdříve teta Marie začala navštěvovat Denní stacionář Zahrada, ale protože se projevy nemoci začaly stupňovat, bylo nutné začít hledat zařízení s celodenní péčí... přečtěte si celý příběh

Chci přispět na práci pro seniory