Domov Jabloňová

jablonova logo rgbTrvalá péče o seniory s chronickými duševními onemocněními, jako je Alzheimerova choroba a ostatními typy demence, vyžaduje odbornou zdravotní i sociální péči. Proto je ve fázi, kdy postižení vyžadují trvalou pomoc, vhodným řešením pobytová služba v našem domově.

 

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření BUDOU OD 14. do 18. 12. 2020 V DOMOVĚ VYHLÍDKA, DOMOVĚ JABLOŇOVÁ A ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ TRNKOVÁ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV REALIZOVÁNY ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍH OPATŘENÍ:DJ_DV_TRN_NÁVŠTĚVY_od_18_12_2020_pravidla pro návštěvy_mimořádná opatření Covid.docx

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21.prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření, se s účinností od 22.12.2020 od 0:00 hodin nařizuje v Domově Jabloňová, Vyhlídka a odlehčovací službě Trnková mohou být vycházky uživatelů realizovány za dodržení následujících režimových opatření:22_12_2020_DJ_DV_TRN_pravidla pro opouštění areálu_info pro veřejnost.docx

Proč s námi

Domov Jabloňová - budova

 • Ke klientům přistupujeme nejen se vší odbornou profesionalitou, ale také pochopením a láskou. Respektujeme, že i s těžkým onemocněním je stále osobností se svými potřebami a právy.
 • Pracujeme s moderními metodami péče, jako je bazální stimulace, reminiscence a dalšími, které pomáhají k udržení duševních sil.
 • Vytváříme otevřené prostředí, do nějž včleňujeme také rodinné příslušníky klientů, veřejnost i klienty dalších našich služeb.
 • Náš personál chodí neformálně oblečen a zakládá si na osobním přístupu.
 • Snažíme se o pestré dění v domově, spolupracujeme proto například se zdravotnickými, sociálními a pedagogickými školami, jejichž studenti se věnují našim klientům.
 • Klademe důraz na to, aby styl zařízení připomínal více domov než zdravotnické zařízení.
 • Součástí našeho zařízení je zahrada, speciálně zařízená pro pacienty s těmito typy onemocnění. Pohled na domov s přilehlou zahradou nabízí minutové video.

Jak pomáhámeDomov Jabloňová - retro pokoj slouží seniorům a jejich rodinám

 • Poskytujeme stravu a ubytování.
 • Pomáháme při osobní hygieně a zvládání péče o vlastní osobu.
 • Pro klienty pořádáme řadu aktivizačních a terapeutických činností.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.
 • Pomáháme při uplatňování práv pacientů a obstarávání osobních záležitostí. Plné znění veřejného závazku najdete zde.

Kdo může o službu žádat

Každý s diagnostikovanou chronickou chorobou se syndromy demence, poruchami paměti a sníženou schopností orientace, jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu. Věk žadatelů musí být nad 55 let.

Jak o tuto službu požádáte

Vyplníte žádost o poskytnutí služby a požádáte o vyjádření všeobecného praktického lékaře. Oba formuláře si můžete stáhnout na našem webu, osobně vyzvednout v Domově Jabloňová, nebo můžete požádat telefonicky o zaslání.  

Kolik služba stojí

Veškeré informace najdete v aktuálním přehledu úhrad jednotlivých služeb. Řadu úkonů je možné čerpat z příspěvku na péči. S jeho vyřízením vám rádi pomůžeme.

Máte otázkyDomov Jabloňová - bezpečná zahrada

 • Zastavte se za námi ve všední dny od  7.30 - 16.00. Najdete nás v Domově Jabloňová na adrese Strmá 26 ve Vsetíně. 
 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás sociální pracovnice Bc. Lenka Miklová, kterou kontaktujte pokud jste novými zájemci o službu. Kontaktní hodiny pro veřejnost jsou - pondělí od 7 do 17,30 hodin a úterý od 7 do 15 hodin. Ostatní dny jen po předchozí telefonické domluvě.
 • Pro klienty a jejich rodinné příslušníky je k dispozici vedoucí přímé péče a vedoucí Domova Jabloňová Mgr. Pavlína Novotná

Co o nás říkají naši klienti

Moje teta celý život pracovala ve škole jako učitelka. Zůstala neprovdána a bezdětná. Bydlela ve svém domku zcela sama. Když se u ní začaly projevovat první potíže, které souvisely s Alzheimerovou nemocí,  snažil jsem se o ni i  přes své pracovní vytížení a dle svých možností starat. Nejdříve teta Marie začala navštěvovat Denní stacionář Zahrada, ale protože se projevy nemoci začaly stupňovat, bylo nutné začít hledat zařízení s celodenní péčí... přečtěte si celý příběh

Chci přispět na práci pro seniory