Veřejný závazek Domova Jabloňová

Definice

Domov Jabloňová je pobytové zařízení, ve kterém vytváříme skutečný domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním (konkrétně Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí). 

Poslání

Posláním Domova Jabloňová je zajištění komplexní péče seniorům s demencí, která vychází z jejich individuálních potřeb, respektuje jejich důstojnost a životní příběh.

Prostředí pro zajištění služby

Domov Jabloňová se nachází v rekonstruované budově, asi 15 minut pěší chůze od centra města, je přístupný pěšky, automobilem i městskou hromadnou dopravou. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. K dispozici je 7 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových vybavených pokojů, včetně sociálního zázemí. Kapacita služby je 23 lůžek.

Cílová skupina

Naše služba je zaměřena na osoby s chronickým duševním onemocněním (konkrétně osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí) od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu.

Službu nelze poskytnout osobám

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které nespadají dle své diagnózy do cílové skupiny uživatelů Domova Jabloňová (Alzheimerova nemoc a jiné druhy demence).

Principy poskytování sociální služby

„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“

 • SPOLEČENSTVÍ – pracujeme v týmu, směřujeme k potřebným lidem kolem nás.
 • MILOSRDENSTVÍ – dopomáháme, podporujeme, jednáme s uživatelem vždy s respektem.
 • NADĚJE – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
 • FORTELNOST – poskytujeme profesionální a odbornou péči.

Sociální služba obsahuje podle §50  Zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pravidla poskytování služby

Domov Jabloňová poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí) od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu. Uživatelé služby jsou přijímáni bez rozdílu rasy, pohlaví, přesvědčení a politické příslušnosti.

Poskytování pobytové služby se řídí vnitřními předpisy Diakonie ČCE, které jsou v souladu se Standardy kvality sociálních služeb dle MPSV.

Při plánování a stanovení rozsahu služby je uplatňován individuální přístup k uživateli a principy a metody práce, vycházející z vnitřních předpisů Diakonie ČCE, které jsou v souladu se standardy kvality, zejména aktivní účast uživatele na plánování služby.

Služba je realizována formou pobytové služby v Domově Jabloňová. Je organizována a řízena vedoucím pracovníkem, poskytována nepřetržitě po celou dobu kalendářního roku, 7 dnů v týdnu. 

Zpět na stránku Domova Jabloňová.

 

Služba je spolufinancována z prostředků Města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

 

     !_zk_logo_b           mu znak