Veřejný závazek Domova Jabloňová

Posláním Domova Jabloňová je zajištění komplexní péče seniorům s demencí, která vychází z jejich individuálních potřeb, respektuje jejich důstojnost a životní příběh.

Cíle služby

  • Uživatel má vytvořené podmínky pro život, které v maximální možné míře přibližují přirozený domov.
  • Uživatel si zachovává své individuální schopnosti.
  • Uživatel žije v prostředí s riziky úměrnými jeho věku a možnostem.

Zásady služby

  • Společenství – pracujeme v týmu, směřujeme k potřebným lidem kolem nás.
  • Milosrdenství – dopomáháme, podporujeme, jednáme s uživatelem vždy s respektem.
  • Naděje – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
  • Fortelnost – poskytujeme profesionální a odbornou péči.

Okruh osob, jímž je služba určena

Naše služba je zaměřena na péči o osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění.

Litujeme, ale službu nemůžeme poskytnout osobám, které nespadají do výše uvedené cílové skupiny uživatelů.

Sociální služba obsahuje

Poskytnutí ubytování * poskytnutí stravy * pomoc při osobní hygieně * pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím * sociálně terapeutické činnosti * aktivizační činnosti * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Prostředí pro zajištění služby

Domov Jabloňová se nachází v rekonstruované budově, asi 5 minut pěší chůze od zastávky MHD. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. K dispozici je 7 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových vybavených pokojů, včetně sociálního zázemí. Kapacita služby je 23 lůžek. Součástí Domova je přilehlá zahrada, která je přístupná i veřejnosti.

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí služby lze osobně vyzvednout přímo v Domově nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách. S žádostí je nutno podat i vyplněné lékařské vyjádření o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Přijďte se za námi na Jabloňovou podívat, rádi vás po Domově provedeme a podáme vám potřebné informace.

Zpět na stránku Domova Jabloňová.

Služba je spolufinancována z prostředků města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

     Zlínský kraj_aktual           mu znak