Pavlína Novotná, vedoucí Domova Jabloňová a Domova Vyhlídka 

"Původním povoláním jsem zdravotní sestra a své vzdělání jsem doplnila studiem  speciální pedagogické andragogiky  na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V domově Jabloňová vedu tým skvělých lidí, kteří svou práci dělají nejen hlavou, ale i srdcem. Mám na starost chod celého domu. Chci, aby u nás klienti našli svůj druhý domov a aby se u nás jako doma cítili.  Velmi mi záleží nejen na našich obyvatelích, ale i na mých spolupracovnících. Snažím se pro ně i pro jejich práci vytvářet kvalitní zázemí.  To se potom odráží na jejich práci a péči o naše klienty služby.  Moje práce mě baví a naplňuje zejména svou rozmanitostí. Každý den u nás je jiný a odehrává se u nás spoustu věcí, které život přináší.

Mým životním krédem je „Co tě nezabije, to tě posílí“.

 

Mgr.  Pavlína Novotná
Pozice: vedoucí Domova Jabloňová a Domova Vyhlídka

Telefon: 571 999 404
Mobil: 739 244 654
E-mail: 9hIy-.56LTqsR9ef4.ICVd~fT-M

Funkce v organizaci

  • Vedoucí zařízení Domov JABLOŇOVÁ
  • Vedoucí zařízení Domov Vyhlídka