AKTUÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD V DOMOVĚ JABLOŇOVÁ

(základní činnosti dle z.č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

 

Sjednaná služba

Cena

Ubytování

 

jednolůžkový pokoj

210,- Kč/den

dvoulůžkový pokoj

180,- Kč/den

Stravování

racionální

155,- Kč/den

diabetická dieta

170,-Kč/den

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

hrazeno ze sociální dávky Příspěvek na péči

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

hrazeno ze sociální dávky Příspěvek na péči

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

hrazeno ze sociální dávky Příspěvek na péči

Sociálně terapeutické činnosti

a aktivizační činnosti

hrazeno ze sociální dávky Příspěvek na péči

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

hrazeno ze sociální dávky Příspěvek na péči 


 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

 

8,- Kč/km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

 

30,- Kč/15 minut

Nákup zaměstnancem poskytovatele služby mimo stanovený termín

 

120,- Kč/hodina

Kopírování A4 (jednostranné)

 

3,- Kč/strana

Kopírování A4 (oboustranné)

 

5,- Kč/list

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

 

Zpět na stránku Domova Jabloňová

Platnost od 01.01.2019

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE – Vsetín