Zprávy z Diakonie Vsetín a vyjádření k současné situaci

Prohlášení Diakonie Vsetín k současné situaci
Zprávy z Diakonie Vsetín a vyjádření k současné situaci

Milí přátelé,

možná se ptáte, co se v těchto dnech v Diakonii Vsetín děje. 

Především intenzivně pracujeme na krizových scénářích našich sociálních služeb pro případ nedostatku pracovníků popř. vyhlášení karantény. Reagujeme na aktuální stav věcí a tyto plány průběžně aktualizujeme.

V návaznosti na nařízení vlády jsme omezili, případně dočasně ukončili provozování některých námi poskytovaných služeb. Jedná se o denní stacionář pro seniory Zahrada, nízkoprahový klub Rubikon, sociálně aktivizační sužby pro rodiny s dětmi Mozaika, předškolní přípravu Pramínek a doučování dětí.

Také jsme museli uzavřít přístupy do našich domovů. Věříme, že v případě akutní potřeby najdeme ochotné dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří by nám pomohli řešit velké personální výpadky. Stále je zde naděje, že k fatálním krizím nedojde, ale chceme být připraveni i na možné krizové scénáře.

Dekujeme Pecovatelkam v2 B1CDěkujeme všem, kdo již nyní aktivně nabízejí svou pomoc a také všem obětavým pracovnicím a pracovníkům. V této situaci je jasně vidět, jak důležité je zabezpečit (mj. i finančně) a docenit sociální služby, což žel doposud nemůžeme říci. Nezapomeňme, až krize pomine, že je třeba tuto věc, v zájmu nás všech, řádně dořešit.

Pokud se však spojí lidé dobré vůle, jistě i tuto krizi úspěšně společně zvládneme.

Za vedení Diakonie Vsetín 

Dan Žárský, ředitel

Naše hodnoty jsou #společenství #milosrdenství #fortelnost #naděje

Pomáháme lidem každý den. Pomáhejte s námi.