Důležitý apel vládě ČR od neziskových organizací

„Vítám, že v této kritické době zní hlas, který připomíná nezastupitelnou roli neziskových organizací zvláště těch sociálních a zdravotních. Z úrovně veřejné správy potřebujeme garanci finančního zabezpečení našich služeb. Je potřebné, aby mohli pracovníci (beze strachu o své živobytí), nasadit své síly, a to často nad rámec svých pracovních povinností.“ Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie Vsetín.

Otevřený dopis
Důležitý apel vládě ČR od neziskových organizací

Otevřený dopis předsedkyně ANNO ČR Ing. Martiny Berdychové zmocněnkyni vlády pro lidská práva prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc. v plném znění:

Ot. dopis LP Válková-page0001