Předškolní klub Pramínek

Díky projektu Od Pramínku k řece je v provozu klub pro děti od tří do pěti let, které žijí v sociálně nepříznivých podmínkách. Pomáháme jim s přípravou  na pravidelnou docházku do mateřské či základní školy. Naše dveře jsou otevřené i rodičům, kteří potřebují poradit a pomoci s předškolním vzděláváním svých dětí.

Proč s námiPomůžeme s přípravou dětí na školní docházku

 • Děti, které prošly přípravou u nás, se lépe zapojují do třídních kolektivů a přijímají „režim“ školy.
 • Dovedeme děti zapojit do aktivit tak, aby je bavily.
 • Spolupracujeme se vsetínskými mateřskými školami. Děti i rodiče se tak mohou lépe rozhodovat, do které školky chtějí své dítě přihlásit.
 • Naše programy jsou otevřené i rodičům  a mohou se do nich zapojit. Každé  úterý je připraven společný program pro děti s rodiči.
 • Pro komplexní rozvoj dětí je využíván Specialista vzdělávání.

S čím pomůžeme

 • Pomůžeme s přípravou dětí na školní docházku – děti si lépe osvojí český jazyk, rozšíří si slovní zásobu, naučí se spoustu písniček a říkadel.
 • Poradíme rodičům s otázkami povinné předškolní a školní docházky a zápisů.
 • Pomůžeme rodičům, jak dětem vytvořit a poskytovat podnětné prostředí pro zdravý rozvoj.

Co naše služby nezahrnujíUsilujeme o komplexní rozvoj dětí

 • Nejsme mateřská škola ani nezajišťujeme hlídání dětí.
 • Nenabízíme celodenní provoz.
 • Pro děti zajišťujeme pouze pitný režim bez stravování.

Kdo může o tuto službu žádat

Rodiče (či jiná osoba zodpovídající za výchovu a výživu dítěte) pro své dítě ve věku 3 – 5 let. Služba je určena dětem z rodin, které žijí v sociálně nepříznivých podmínkách.

Jak o služby požádat

Můžete přijít osobně do předškolního klubu ve Vsetíně na Poschlé 988. Najdete nás tu každý všední den v době mezi 8.30 – 11.30. Případně pište nebo volejte vedoucí služby (link) a dohodněte si osobní schůzku.  

Kolik naše služby stojíPoradíme rodičům, jak dětem vytvořit a poskytovat podnětné prostředí pro zdravý rozvoj.

Veškeré naše služby jsou zdarma.  

Máte otázky

Zeptejte se našich pracovníků

 • Vedoucí předškolního klubu: Mgr. Alžběta Machů (mobil 731 129 928, email: machu@diakonievsetin.cz) – zodpovídá za organizační zajištění chodu a poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí. Zajišťuje metodické vedení pracovníků  je pověřená k uzavírání smluv o čerpání služeb.
 • Pracovnice předškolního klubu: Monika Vyvlečková – zajišťuje programy klubu, poskytuje základní poradenství v oblasti vzdělávání dětí.
 • Asistentka školního klubu: Jolana Šándorová – poskytuje pomoc při zajištění programu a chodu klubu.

Co o nás říkají naši klienti

Náš syn je po přípravě v předškolním klubu Pramínek v „opravdické“ školce už přes půl roku. Trvalo asi měsíc, než si zvykl a od té doby na něj slyšíme jen chválu. Všichni žasnou nad tím, jaké pokroky dělá. Našel si nové kamarády. Naučil se fungovat v kolektivu sám za sebe.

logo_projekt_spolecne_spolecne_ve_skolce_2

       Banner_Jsme členy_1   Platforma pro včasnou péči (vcasnapece.cz)

Chci přispět na práci v rodinách s dětmi