Poděkování pracovníkům od paní Šťastné

Je pěkné vidět, že zde pracují lidé, pro které je jejich práce posláním a v atmosféře domova vnímám Boží přítomnost. Já už se díky Vám o maminku nebojím, vím, že je o ni dobře postaráno.

Poděkování pracovníkům od paní Šťastné
Poděkování pracovníkům od paní Šťastné

Dobrý den, pane řediteli,

přeji všem zaměstnancům vaší organizace k 15. výročí hodně pozitivní energie, dobré sponzory, spokojenost a zdraví a ať se oslava vydaří. Také jsem dostala pozvánku na oslavu, ale z rodinných důvodů se nemohu zúčastnit, jen bych chtěla přispět k poděkování, které Vám po právu náleží.

Starala jsem se o své rodiče (naroz.1930) nejméně 10 let, poslední rok už byl hodně těžký, tatínek zemřel během letošních Velikonočních svátků.

Při další péči o maminku jsem byla vděčná za využívání Denního stacionáře Zahrada. Po onemocnění maminky koncem června  se radikálně zhoršil její zdravotní  stav. Po poradě s Devětsilem jsem usoudila, že není v mých možnostech se sama o maminku postarat. Byla jsem zoufalá. Tehdy se stal zázrak a maminka byla přijata na Odlehčovací službu Trnková.

Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že žiji na Vsetíně, kde skvěle funguje organizace Diakonie Vsetín. 

  • Do Domova Harmonie jsem chodila rodičům pro obědy,
  • ve Stacionáři Zahrada  jsem našla publikace, jak pečovat o seniory a zúčastnila jsem se několika    přednášek.Také se tam poté starali během dne o maminku,
  • Devětsil mi nabídl pomoc, když jsem uvažovala o domácí péči,
  • Odlehčovací služba Trnková – ještě  stále  neberu  umístění   maminky  jako samozřejmost a jsem za to vděčná.

Ať jsem využila jakoukoliv službu, vždycky jsem se setkala s pochopením a ochotou pomoci.  Nyní navštěvuji maminku skoro denně a setkávám se s obdivuhodným přístupem.

Chtěla bych ze srdce poděkovat všem pečovatelkám a pečovatelům, kteří pomáhají fyzicky i psychicky s ohledem na lidskou důstojnost. Také děkuji všem ve vedení domovů Jabloňová a Vyhlídka,  aktivizační pracovnici, zdravotním sestrám a celému personálu.

Je pěkné vidět, že zde pracují lidé, pro které je jejich práce posláním a v atmosféře domova vnímám Boží přítomnost. Já už se díky Vám o maminku nebojím, vím, že je o ni dobře postaráno.

Velice vám všem děkuji. Sylva Šťastná, Vsetín, dne 8.9.2019

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín