Za patnáct let jsme pomohli tisícům lidí na Valašsku.

Děláme smysluplnou práci, která nás naplňuje.

oficial

Bilance 15 let Diakonie Vsetín

  • Zrekonstruovali jsme a provozujeme 3 domovy pro seniory,
  • 130  proinvestovali jsme 130 milionů korun,
  • 603  pomoc lidem v nouzi nabízelo 603 našich zaměstnanců,
  • 36  dary v souhrnu 36 milionů korun nám věnovalo 2205 osob, firem, církví a nadací,
  • založili jsme Vzdělávací institut VIDIA Vsetín - předáváme své zkušenosti a praxi jiným.

hřála nás vaše slova 

"...dovolte nám s maminkou ještě jednou poděkovat za vaše služby a výpomoc v péči o našeho manžela a tatínka..."

"Krásné okolí, chytře vymyšlené prostory a vstřícný personál – tak bych charakterizoval nový Domov Vyhlídka..."  

 "...přejeme vám všem diakonistům hodně sil a zdaru v péči o ty, kteří se bez pomoci druhých již neobejdou..."

 

Diakonie Vsetín DNES

Pečujeme o 263 seniorů
Pomáháme 178 dětem a jejich rodinám
Zaměstnáváme 172 pracovníků
 Ročně organizujeme 87 akcí 

Sledujte nás