Odlehčovací služba Trnková

Trnkova logo rgb webOdlehčovací službu využívají všichni, kdo doma pečují o seniora a potřebují si od každodenního koloběhu povinností odpočinout. Náš kvalifikovaný a vstřícný personál po dobu až 3 měsíců za Vás převezme celodenní péči. Klienti si mohou pokoj dovybavit vlastními věcmi a zapojit se i do četných aktivit Domova Vyhlídka.

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA JABLOŇOVÁ A VYHLÍDKA

Vzhledem k aktuálním informacím protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu a vzestupu akutních respiračních onemocnění na území Zlínského kraje a na základě jejich doporučení jsou zavedena následující opatření s platností od 16.12.2022.

Pokud vykazujete známky akutního respiračního onemocnění, odložte prosím svoji návštěvu u vašeho blízkého, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav ostatních uživatelů v našem zařízení. Doporučujeme i případné nošení respirátorů. Prosíme vás o zodpovědné zvážení návštěv u vašich blízkých. Platnost tohoto opatření trvá do odvolání.

Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí Domova Jabloňová, Domova Vyhlídka a OS Trnková

 

Proč s námi

Pro naše klienty organizujeme řadu společenských, aktivizačních a vzdělávacích akcí

 • Respektujeme zvyklosti a vlastní životní styl každého klienta. Jsme otevření spolupráci s rodinnými příslušníky.
 • Odlehčovací službu nabízíme v moderní, bezbariérové budově Domova Vyhlídka uprostřed rodinné zástavby. Klienti využívají i rozlehlou zahradu, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat.
 • Jednotlivé pokoje jsme barevně vymalovali, vytapetovali a vybavili domáckým nábytkem. Samozřejmou součástí je pohodlná, elektrická polohovací postel.
 • V pečujícím týmu vládne vzájemná spolupráce a souhra při práci. Personál chodí neformálně oblečený, aby byl v zařízení zachován domácí ráz. 

S čím můžeme pomoci

 • Jednotlivé pokoje jsme barevně vymalovali, vytapetovali a vybavili domáckým nábytkem Klientům pomáháme se zvládáním běžných úkonů péče, při osobní hygieně.
 • Poskytujeme ubytování a stravu přizpůsobenou potřebám seniorů.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.
 • Organizujeme pro naše klienty výchovné, vzdělávací i aktivizační činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Plné znění veřejného závazku najdete zde.

Co naše služby nezahrnují

Nemůžeme uspokojit požadavky na odbornou péči lidem, kteří potřebují služby specializovaného zdravotního nebo sociálního zařízení.

Kdo může o tuto službu žádat

Služba je určena pro seniory od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.

Jak o službu požádáte

Doporučujeme se nejprve osobně dohodnout na prohlídce Domova Vyhlídka, který odlehčovací službě poskytuje zázemí. Zde vám zodpovíme vše podstatné. Žádost vám pomůžeme vyplnit a dostanete formulář pro vyjádření vašeho všeobecného lékaře. Žádost si můžete také stáhnout na našich stránkách a zaslat poštou spolu s vyjádřením lékaře. Pokud je kapacita služby naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů. 

Kolik služba stojí

Veškeré informace najdete v aktuálním přehledu úhrad jednotlivých služeb.

Máte otázky

 • Kontaktní hodiny pro veřejnost máme v pondělí a středu od 7 do15,30 hodin a v úterý od 8 do 12 hodin. Najdete nás v Domově Vyhlídka na adrese Strmá 34, ve Vsetíně. 

 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás Mgr. Petra Halmazňová (T: 737 353 301 nebo na emailu: halmaznova@diakonievsetin.cz).

Co o odlehčovací službě Trnková říkají její klienti

Odlehčovací službu Trnková provozujeme od jara 2019. Až se více zabydlíme, napíšeme Vám, co o nás klienti říkají... :-).

Chci přispět na práci pro seniory