Odlehčovací služba Trnková

Trnkova logo rgb webOdlehčovací službu využívají všichni, kdo doma pečují o seniora a potřebují si od každodenního koloběhu povinností odpočinout. Náš kvalifikovaný a vstřícný personál po dobu až 3 měsíců za Vás převezme celodenní péči. Klienti si mohou pokoj dovybavit vlastními věcmi a zapojit se i do četných aktivit Domova Vyhlídka.

NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření BUDOU OD 14. do 18. 12. 2020 V DOMOVĚ VYHLÍDKA, DOMOVĚ JABLOŇOVÁ A ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ TRNKOVÁ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV REALIZOVÁNY ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍH OPATŘENÍ:DJ_DV_TRN_NÁVŠTĚVY_od_18_12_2020_pravidla pro návštěvy_mimořádná opatření Covid.docx

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21.prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření, se s účinností od 22.12.2020 od 0:00 hodin nařizuje v Domově Jabloňová, Vyhlídka a odlehčovací službě Trnková mohou být vycházky uživatelů realizovány za dodržení následujících režimových opatření:22_12_2020_DJ_DV_TRN_pravidla pro opouštění areálu_info pro veřejnost.docx

Proč s námi

Pro naše klienty organizujeme řadu společenských, aktivizačních a vzdělávacích akcí

 • Respektujeme zvyklosti a vlastní životní styl každého klienta. Jsme otevření spolupráci s rodinnými příslušníky.
 • Odlehčovací službu nabízíme v moderní, bezbariérové budově Domova Vyhlídka uprostřed rodinné zástavby. Klienti využívají i rozlehlou zahradu, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat.
 • Jednotlivé pokoje jsme barevně vymalovali, vytapetovali a vybavili domáckým nábytkem. Samozřejmou součástí je pohodlná, elektrická polohovací postel.
 • V pečujícím týmu vládne vzájemná spolupráce a souhra při práci. Personál chodí neformálně oblečený, aby byl v zařízení zachován domácí ráz. 

S čím můžeme pomoci

 • Jednotlivé pokoje jsme barevně vymalovali, vytapetovali a vybavili domáckým nábytkem Klientům pomáháme se zvládáním běžných úkonů péče, při osobní hygieně.
 • Poskytujeme ubytování a stravu přizpůsobenou potřebám seniorů.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.
 • Organizujeme pro naše klienty výchovné, vzdělávací i aktivizační činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Plné znění veřejného závazku najdete zde.

Co naše služby nezahrnují

Nemůžeme uspokojit požadavky na odbornou péči lidem, kteří potřebují služby specializovaného zdravotního nebo sociálního zařízení.

Kdo může o tuto službu žádat

Služba je určena pro seniory od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.

Jak o službu požádáte

Doporučujeme se nejprve osobně dohodnout na prohlídce Domova Vyhlídka, který odlehčovací službě poskytuje zázemí. Zde vám zodpovíme vše podstatné. Žádost vám pomůžeme vyplnit a dostanete formulář pro vyjádření vašeho všeobecného lékaře. Žádost si můžete také stáhnout na našich stránkách a zaslat poštou spolu s vyjádřením lékaře. Pokud je kapacita služby naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů. 

Kolik služba stojí

Veškeré informace najdete v aktuálním přehledu úhrad jednotlivých služeb.

Máte otázky

 • Kontaktní hodiny pro veřejnost máme v pondělí a středu od 7 do15,30 hodin a v úterý od 8 do 12 hodin. Najdete nás v Domově Vyhlídka na adrese Strmá 34, ve Vsetíně. 

 • Pro vaše dotazy a sjednání schůzky je tu pro vás Mgr. Alena Michutová (T: 739 244 870 nebo na emailu: michutova@diakonievsetin.cz), kterou kontaktujte, pokud jste novými zájemci o službu. Poskytne vám i informační letáky o službě.

 • Pro klienty a jejich rodinné příšlušníky je k dispozici vedoucí Domova Vyhlídka Mgr. Pavlína Novotná. 

Co o odlehčovací službě Trnková říkají její klienti

Odlehčovací službu Trnková provozujeme od jara 2019. Až se více zabydlíme, napíšeme Vám, co o nás klienti říkají... :-).

Chci přispět na práci pro seniory