Děkujeme firmám a nadacím, které nám během korony nabídly pomoc!

Od března tohoto roku jsme zakoušeli obrovskou vlnu solidarity, kterou vyvolala koronavirová krize. Svou podporu nám v této době nabízeli jednotlivci, ale také řada firem a nadací, které rychle zareagovaly na vzniklou situaci s jediným cílem – pomoci tam, kde to je nejvíc potřeba. Jejich nabídky jsme neváhali využít!

 Děkujeme firmám a nadacím, které nám během korony nabídly pomoc!
Děkujeme firmám a nadacím, které nám během korony nabídly pomoc!

Poté, co vláda vyhlásila nouzový stav a nařídila řadu opatření proti šíření nákazy, jsme museli některé z našich služeb pozastavit. Terénní služby seniorům jsme ale chtěli udržet v chodu za každou cenu, aby senioři měli všechno, co potřebují, aniž se hnou z domu a tak se nevystavovali riziku nákazy. Sami jsme ovšem potřebovali ochranné pomůcky, kterých byl nedostatek. Přesto jsme zvládli zajišťovat pečovatelskou pomoc seniorům bez přerušení a to také díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, který nám pomohl s nákupem jednorázových jídelních boxů na obědy, bezdotykových teploměrů, ochranných rukavic a obleků.   

VDV-logo-2017                                                         

 

Krizový grant nabídla sociálním organizacím také Nadace ČEZ.  Po bleskové a kladné reakci na naši žádost jsme dostali k dispozici 50 tisíc korun na zakoupení sedmi matrací pro „ubytování“ nakažených klientů a ošetřujícího personálu v domovech pro seniory v případě, že by se do těchto zařízení virus dostal. Tato místa dostala pracovní název „COVID zóny“ a zřídily jsme je na všech našich domovech. Oceňujeme operativnost krizové pomoci Nadace ČEZ, která v našem případě znamenala: dnes požádáš, zítra máš, vše bez zbytečných průtahů a administrování.

15071002b

 

Naše další poděkování směřujeme firmě ŠKODA AUTO a jejímu grantovému programu, nazvanému MOBILITA. Jeho cílem bylo rozdělit mezi 100 pomáhajících organizací 100 vozidel značky ŠKODA Octavia, a tím přispět ke zvýšení dosahu zdravotnických a sociálních služeb, které se právě v době koronakrize ukázaly jako nepostradatelné. Mezi žadateli jsme byli i my, a to s žádostí na jedno auto pro Domácí hospic Devětsil, který pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich domácím prostředí. Území, které náš multidisciplinární tým obsluhuje, čítá přes 50 obcí v okruhu do 35 km od města Vsetína v členitém kopcovitém terénu. Nový automobil je pro Domácí hospic zárukou, že se k nemocným pacientům dostanou naši zdravotníci bezpečně a včas.

SKODA-3D-Standard-Logo_CMYK             images

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín