Naše cesta

Projekt Naše cesta usiluje o budování a rozvoj vlastních zdrojů členů romské komunity ve Vsetíně. Díky projektu je zprovozněno komunitní centrum, které je prostorem pro setkávání a vlastní aktivity členů komunity. Projekt členy komunity podporuje v tom, aby si sami definovali, co a jak chtějí dělat, motivuje je k tomu, aby se do realizace „svých“ akcí a aktivit zapojovali a sami si je připravovali a pořádali. Takto je budován jejich vlastní potenciál a učí se jej využívat a dále rozvíjet.

Dospělí se zapojili do akcí pro děti služeb Mozaika a Rubikon, např. Valašské záření Třikrát týdně po dobu 4 hodin je v provozu komunitní centrum na Poschle, kde je přítomen komunitní pracovník. Tyto prostory navštěvují dospělí členové komunity, kde řeší své aktuální problémy. Nejčastěji jde o vyhledávání potřebných informací na internetu, telefonování na úřady, exekuce, školy, hledání zaměstnání, brigády aj. Je to i prostor, kde se setkávají, mají možnost vést rozhovory, konzultovat a aktivně trávit volný čas. Nejčastěji využívají hry na klávesy, bicí, šachy a šipky. V období leden až prosinec 2017 komunitní centrum navštívilo celkem 88 členů komunity, někteří chodí pravidelně, někteří sporadicky a počet kontaktů za toto období činní 454.

Průběžně reagujeme na poptávku ze strany komunity a společně realizujeme programy pro dospělé. Proběhla tak návštěva městských lázní; paintball, uspořádali jsme turnaj ve fotbale, tvoření a zapojili se do akcí pro děti se službami Mozaika, Rubikon: Letní dětský den, pěvecká soutěž Doremi a Valašské záření. Zrealizovali jsme sedm předem avizovaných komunitních setkání, kde probíhaly rozhovory na témata, která tížila celou komunitu.

Realizováno za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.