Darované PC kurzy pomohou rodinám s dětmi na Vsetínsku

12. dubna 2022

V rámci aktivit Mozaiky proběhlo pět workshopů, jejichž cílem bylo zvýšit kompetence rodičů v oblasti počítačové gramotnosti. Kurzy se uskutečnily díky dárcům Krabice online Diakonie ČCE, kteří přispěli právě na vzdělávání rodin s dětmi ze sociálně nepříznivých podmínek.

Darované PC kurzy pomohou rodinám s dětmi na Vsetínsku
12. dubna 2022 - Darované PC kurzy pomohou rodinám s dětmi na Vsetínsku

Všech pěti kurzů se zúčastnilo celkem 19 maminek. „Nově nabyté dovednosti a vědomosti mají rodičům pomoci hlavně v oblasti vzdělávání dětí. A v neposlední řadě měly přispět k bezpečnosti na internetu“, přibližuje Denisa Machálková, vedoucí sociálně aktivizačních služeb Mozaika.

Kurzů se zúčastnilo celkem 19 maminekA jakým PC dovednostem se kurzy věnovaly?

Především to bylo seznámení se školními portály. „Cílem bylo naučit rodiče pracovat se školními portály jako jsou Bakalář, Outlook a Microsoft Teams, aby snadněji zvládali komunikaci se školou nejen v době online výuky a i během běžného školního roku,“ vysvětluje Denisa Machálková.

Další kurz byl zaměřen na zvládnutí práce ve Wordu – seznámení se s programem, aby rodiče dokázali s dítětem udělat referát, napsat životopis apod.

Třetí kurz se věnoval práci s internetem. Cílem bylo naučit se vyhledávat informace na internetu – např. najít učivo, které děti právě probírají ve škole nebo najít videa s vysvětlením látky. Pro rodiče pak internet přináší další způsob, jak hledat bydlení či nabídky zaměstnání.

Téma kyberšikany zaujalo největší počet maminekElektronické komunikaci se věnoval čtvrtý kurz. Účastnice kurzu se v něm naučily založit si vlastní email, napsat svou první zprávu, odeslat ji a také přijmout zprávu příchozí.

Poslední workshop se věnoval tématu kyberšikana, sociální sítě a bezpečnost na internetu. „Toto téma zaujalo největší počet maminek. Měly hodně dotazů a hodně informací pro ně bylo nových. Hned na místě jsme mohli zažít, jak jsou tyto kurzy pro rodiče užitečné. Ještě jednou děkujeme všem dárcům Krabice online za možnost workshopy uskutečnit,“ shrnuje Denisa Machálková.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín