Denisa Machálková, vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi MOZAIKA

"Pracovat s rodinami a dětmi byl můj sen. Vystudovala jsem obor sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě. Již při studiu jsem získávala praxi v různých sociálních organizacích a prohlubovala své znalosti a dovednosti formou akreditovaných kurzů z oblasti základy krizové intervence, sociálně právní minimum, problematika domácího násilí apod.

Mám zodpovědnost za zajištění chodu MOZAIKY a vše, co s tím souvisí. Náš tým podporuje rodiče v péči o děti. Komunikujeme se školou a úřady, nabízíme pomoc a podporu při zajištění bydlení, zaměstnání a mnoho dalších pro rodinu potřebných záležitostí.

Za největší úspěch považuji, když vidím rodiny, že svou nepříznivou situaci začínají zvládat samostatně a dovedou růst. Tehdy si říkám, že dlouhodobá práce má smysl. Moje životní krédo je „Každý si zaslouží druhou šanci, bez ohledu na jakoukoliv situaci".  

 

Mgr. Denisa Machálková
Pozice: vedoucí služby Mozaika

Telefon: 739 244 835
E-mail: 88prR-agc8m%C2~76hAsVfi_abAhTj