AKTUÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD V DOMOVĚ VYHLÍDKA

(základní činnosti dle z.č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

 

Sjednaná služba

Cena

 

Ubytování

jednolůžkový pokoj

250,- Kč/den

dvoulůžkový pokoj

235,- Kč/den

Stravování

205,-Kč/den

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 

 

hrazeno ze sociální dávky Příspěvek na péči

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

a aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

 

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

8,- Kč / km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120,- Kč / hodinu

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

dle nákladů za spotřebu PHM

Kopírování A4 (jednostranné)

3,- Kč / strana

Kopírování A4 (oboustranné)

5,- Kč / list

Provoz televizoru na pokoji

100,- Kč / měsíc

Provoz rádia na pokoji

60,- Kč / měsíc

Provoz lednice na pokoji

100,- Kč / měsíc

Provoz kávovaru na pokoji

100,- Kč / měsíc

 

Platnost od 01.04.2022

Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí Domova Vyhlídka

 

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín