Veřejný závazek terénní odlehčovací služby nabersil

Poslání

Posláním terénní odlehčovací služby je pomoci seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 19 let a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a pečující osobě je potřeba umožnit nezbytný odpočinek.

Naše cíle  

 • Umožnit osobám se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném (domácím) prostředí a poskytnout jim takovou pomoc a podporu, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života.
 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
 • Zamezit sociální izolaci jak klienta služby, tak pečující osoby.

Hlavní zásady služby

 • Individuální přístup a respektování vůle klienta - klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 • Partnerský přístup – přistupujeme ke všem klientům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se klient plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 • Podpora soběstačnosti klienta – podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů klienta. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, s úctou a zachováváme jeho důstojnost.
 • Profesionalita, týmovost – zajištění služby kvalifikovanými pracovníky, vzájemná spolupráce týmu.

Důvod pro neuzavření smlouvy

 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Region působnosti terénní odlehčovací služby

 • Vsetín a jeho místní části, Lhota u Vsetína, Liptál, Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice.
 • Všemina, Dešná, Neubuz, Slušovice.
 • Bystřička, Růžďka, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Jablůnka, Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice.
 • Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov.
 • Ústí u Vsetína, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Lidečko, Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Valašská Senice, Valašské příkazy, Študlov, Střelná, Poteč, Valašské Klobouky  

Služba je poskytována za finanční podpory Města Vsetína, Zlínského kraje, Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a dalších dárců.

 

      mu znak             !_zk_logo_b            VDV-logo-2017