Veřejný závazek terénní odlehčovací služby nabersil

Poslání

Posláním terénní odlehčovací služby je pomoci seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 19 let a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a pečující osobě je potřeba umožnit nezbytný odpočinek.

Naše cíle  

 • Umožnit osobám se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném (domácím) prostředí a poskytnout jim takovou pomoc a podporu, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života.
 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
 • Zamezit sociální izolaci jak klienta služby, tak pečující osoby.

Hlavní zásady služby

 • Individuální přístup a respektování vůle klienta - klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 • Partnerský přístup – přistupujeme ke všem klientům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se klient plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 • Podpora soběstačnosti klienta – podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů klienta. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, s úctou a zachováváme jeho důstojnost.
 • Profesionalita, týmovost – zajištění služby kvalifikovanými pracovníky, vzájemná spolupráce týmu.
 • Respekt důstojnosti a lidských práv - podporujeme důstojnost klienta, chráníme jeho práva.

Diakonické hodnoty: společenství, milosrdenství, naděje, fortelnost. Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. 

Důvod pro neuzavření smlouvy

 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Působnost terénní odlehčovací služby Nabersil:

 • Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál, Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Všemina, Deštná, Neubuz, Slušovice
 • Bystřička, Růžďka, Pržno, Jablůnka, Malá Bystřice, Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice
 • Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Zděchov
 • Ústí, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Lidečko, Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Študlov, Střelná, Poteč, Valašské Klobouky

Služba je spolufinancována za podpory měst Vsetín, Vizovice, Valašské Klobouky, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování, obce Jasenná a dalších obcí v regionu a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

      mu znak             Zlínský kraj_aktual         logo-vizovice       

  valaske_klobouky-logo-pejrimovska-03              66cs_4