Veřejný závazek terénní odlehčovací služby nabersil

Poslání

Posláním terénní odlehčovací služby je pomoci seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, podporuje je v soběstačnosti a nezávislosti. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, při kontaktech s okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 19 let a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a pečující osobě je potřeba umožnit nezbytný odpočinek.

Naše cíle  

 • Umožnit osobám se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném (domácím) prostředí a poskytnout jim takovou pomoc a podporu, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života.
 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
 • Zamezit sociální izolaci jak klienta služby, tak pečující osoby.

Hlavní zásady služby

 • Individuální přístup a respektování vůle klienta - klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 • Partnerský přístup – přistupujeme ke všem klientům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se klient plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 • Podpora soběstačnosti klienta – podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů klienta. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, s úctou a zachováváme jeho důstojnost.
 • Profesionalita, týmovost – zajištění služby kvalifikovanými pracovníky, vzájemná spolupráce týmu.

Důvod pro neuzavření smlouvy

 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Region působnosti terénní odlehčovací služby

 • Vsetín a jeho místní části, Lhota u Vsetína, Liptál, Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice.
 • Všemina, Dešná, Neubuz, Slušovice.
 • Bystřička, Růžďka, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Jablůnka, Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice.
 • Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov.
 • Ústí u Vsetína, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Lidečko, Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Valašská Senice, Valašské příkazy, Študlov, Střelná, Poteč, Valašské Klobouky  

Služba je spolufinancována z prostředků Města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

 

      mu znak             !_zk_logo_b            VDV-logo-2017