Terénní odlehčovací služba NABERsil

nabersilPéče o nemocného blízkého klade obrovské nároky na psychiku a je často velmi těžké ji skloubit s dalšími povinnostmi. Odlehčovací služba se o vašeho blízkého postará u vás doma během doby, v níž si potřebujete odpočinout, nebo zařídit potřebné záležitosti.

Proč s námi

 • Kromě odlehčovací služby poskytujeme také sociální poradenství. Naše sociální pracovnice vám poradí ve všech otázkách, které přináší péče o nemocného člověka.
 • Naše služby jsou vzájemně provázané a můžete je mezi sebou kombinovat například s pobytovou odlehčovací službou nebo se stacionářem Zahrada.
 • Zapůjčíme vám také řadu kompenzačních pomůcek.  

Jak pomáhámeOdlehčovací služba se o vašeho blízkého postará u vás doma

 • Poskytneme dohled u klienta po dobu nepřítomnosti pečujícího.
 • Pomáháme při zvládání péče o vlastní osobu, včetně hygieny.
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím a nabízíme aktivizační i terapeutické činnosti.
 • Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.  

Co naše služby nezahrnují

Nemůžeme uspokojit požadavky na odbornou péči lidem, kteří potřebují služby specializovaného zdravotního nebo sociálního zařízení.

Kdo může o službu žádat

 • Služba je určena dospělým osobám od 19 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a pečující osoba potřebuje umožnit nezbytný odpočinek.
 • V domácnosti musí být přítomna pečující osoba. Pro samostatně žijící osoby, kteří potřebují pomoc nabízíme Domácí péči (pečovatelskou službu).

Jak o tuto službu požádátePomáháme při zvládání péče o vlastní osobu

Máte-li o službu zájem, obraťte se prosím telefonicky na vedoucí služby Bc. Ilonu Ostřanskou. Pokud to naše kapacitní možnosti dovolí, jsme schopni péči zahájit již následující den po podpisu smlouvy.

Kolik služba stojí

Odlehčovací služby a další úkony jsou hrazeny podle aktuálního ceníku.

Máte otázky

 • Zavolejte prosím v době od 8.00 -15.00, rádi vám vše vysvětlíme a poradíme.
 • Vedoucí služby: Bc. Ilona Ostřanská

Nabízíme aktivizační i terapeutické činnosti Mnoho užitečného najdete i na stránkách: www.pecujdoma.cz, www.dustojnestarnuti.cz. 

Co o nás říkají naši klienti

Mého manžela postihla před půl rokem cévní mozková příhoda, která se bohužel neobešla bez následků. Manžel zůstal částečně ochrnutý na celou levou polovinu těla. Po stabilizaci zdravotního stavu byl přeložen na oddělení dlouhodobé péče. Moc jsem si přála vzít manžela domů, ale vzhledem k mému věku (70 let) jsem si na péči doma o manžela sama netroufala... přečtěte si více.

Chci podpořit práci Devětsilu