Veřejný závazek Denního stacionáře Zahrada

Naše poslání 

Posláním Denního stacionáře Zahrada Diakonie Vsetín je pomoc seniorům a lidem od 50 let věku, kteří potřebují během dne pravidelnou pomoc druhé osoby. Služba podporuje jejich soběstačnost,  zachování či rozvíjení individuálních schopností, zájmů, kontaktů s vrstevníky v důstojném, přátelském a podnětném prostředí.    

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři a lidé od 50 let věku ze Vsetína a jeho blízkého okolí, s chronickými duševními nemocemi  (konkrétně Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demence) a s  chronickým onemocněním. Mají sníženou soběstatnost z důvodu věku, zdravotního postižení,  jejichž  situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.


Kapacita služby

12 osob. To znamená, že v daný okamžik můžeme poskytnout služby zároveň maximálně 12 uživatelům. Vzhledem k tomu, že služeb stacionáře Zahrada není využíváno rovnoměrně, jsme schopni pomoci mnohem většímu počtu seniorů.


Naše cíle – o co usilujeme

Cílem denního stacionáře Zahrada je umožnit lidem z výše uvedené cílové skupiny 

 • uživatel má zajištěnou péči podle svých individuálních potřeb a podle svých možností se na ní podílí
 • uživatel rozvíjí, nebo udržuje své individuální schopnosti a zájmy – účastní se rozmanitých aktivizačních programů, o které má zájem
 • uživatel navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s ostatními jako jeho vrstevníci

 

Službu nelze poskytnout 

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • osobám, které žádají o sociální službu, kterou neposkytujeme
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí celodenní zdravotní péče, nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pravidelné přepravy s dopomocí z / do denního stacionáře
 • osobě, které byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva z téže služby z důvodů porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 • pokud je plná kapacita


Principy poskytování služby

Principy poskytujeme v souladu s hodnotami Diakonie ČCE.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

 • společenství – vytváříme společenství pracovníků a uživatelů, podporujeme spolupráci a schopnost dorozumění mezi s sebou  
 • milosrdenství – poskytujeme péči, dopomáháme, organizujeme službu vždy s ohledem na individualitu člověka
 • naděje – snažíme se dávat dostatek síly, důvěry, radosti a odvahy uživatelům i rod. příslušníkům. Naše práce nám dává smysl
 • fortelnost – poskytujeme kvalitní a odbornou péči

 

Služba je spolufinancována z prostředků města Vsetína a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022

  Město Vsetín         Zlínský kraj_aktual