AKTUÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA TRNKOVÁ

(základní činnosti dle z.č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

Sjednaná služba

Cena

 

Ubytování

jednolůžkový pokoj

250,- Kč/den

dvoulůžkový pokoj

235,- Kč/den

Stravování

205,-Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

135,- Kč/hodinu, podle skutečně využitého času, nezbytného k zajištění úkonů přímé péče

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

 

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

 

8,- Kč/km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

 

120,- Kč/hodinu

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Kopírování A4 (jednostranné)

 

3,- Kč/strana

Kopírování A4 (oboustranné)

 

5,- Kč/list

Platnost od 01.03.2022

Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí OS Trnková

 

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín