Veřejný závazek odlehčovací služby Trnková

Poslání

Posláním odlehčovací služby Trnková je zajistit na dočasnou dobu seniorům, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí, celodenní komplexní péči, která vychází z jejich individuálních potřeb a zvyklostí.

Prostředí

Odlehčovací služba Trnková je poskytována v prostorách Domova Vyhlídka, který se nachází v moderní, rekonstruované budově se třemi nadzemními podlažími, asi 5 minut pěší chůze od zastávky MHD, je přístupný pěšky i automobilem. Kapacita služby jsou 4 lůžka. Uživatelé služby mohou obývat 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Pokoje uživatelů jsou barevně vymalovány, vytapetovány a vybaveny nábytkem, který je pro domácí prostředí běžný. V pokojích je mimo běžný nábytek elektrická polohovací postel. Uživatel si může pokoj dovybavit svými věcmi a drobnostmi, na které je ze svého domova zvyklý (obraz, lampa, rádio, křeslo, polštář a podobně). Jednotlivé pokoje mají přilehlé sociální zařízení. Na patrech podlaží se nacházejí společenské místnosti s přilehlou kuchyňkou, které slouží uživatelům nejen jako jídelny, ale také jako místo pro společné setkávání a aktivity. Uživatelům je k dispozici rozlehlá zahrada, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Službu nemůžeme poskytnout

Službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

Zásady poskytování služby

„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“

 • SPOLEČENSTVÍ – pracujeme v týmu, směřujeme k potřebným lidem kolem nás.
 • MILOSRDENSTVÍ – dopomáháme, podporujeme, jednáme s uživatelem vždy s respektem.
 • NADĚJE – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
 • FORTELNOST – poskytujeme profesionální a odbornou péči.

Odlehčovací služba je poskytována v pobytové formě, nepřetržitě a obsahuje tyto základní činnosti dle zákona číslo č. 108/2006 Sb., v platném znění:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Informace pro zájemce

Pokud zájemce patří do cílové skupiny, pro kterou je služba určena, může on nebo jeho opatrovník či pečující fyzická osoba podat žádost o její poskytování. Doporučujeme osobní jednání se sociální pracovnicí zařízení, která vám podá podrobnější informace, provede vás naším zařízením a pomůže vám žádost vyplnit. Pokud osobní jednání není možné, můžete vyplněnou žádost o poskytování služby zaslat poštou na adresu našeho zařízení. Přílohou žádosti je také vyjádření všeobecného praktického lékaře zájemce. Pokud je kapacita služby v požadovaném termínu naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů a sociální pracovnice žadatele informuje o uvolnění kapacity. Službu lze využívat i opakovaně. 

 

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín, Fond sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínský kraj v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.

zk_logo        mu znak