Aktuální VÝŠE ÚHRAD ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POHODA

Sjednaná služba

Cena

Ubytování  Jednolůžkový pokoj s TV a rádiem 190,- Kč/den
Stravování

Racionální strava

Šetřící strava

155,- Kč/den

Diabetická strava

Mechanicky upravená strava

Bezmléčná strava

170,-Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 

 

130,- Kč/hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

 

(Např. pokud je přímá péče uživateli poskytnuta 1,5 hodiny za den, zaplatí 195,- Kč/den

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

8 Kč/km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120 Kč/hodinu

Nákup zaměstnancem poskytovatele služby mimo stanovený termín

120 Kč /hodinu

Kopírování černobílé A4 - jednostranné

3 Kč /strana

Kopírování černobílé A4 - oboustranné

5 Kč /list

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

Dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Mimořádný úklid v případě výjimečného znečištění pokoje (např. pod vlivem alkoholu)

150 Kč/úklid

 

Platnost od 1. 1. 2019

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín