VÝŠE ÚHRAD ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POHODA

Sjednaná služba

Cena

Ubytování

 

Jednolůžkový pokoj s TV a rádiem

250,- Kč/den

Stravování

Racionální strava

Šetřící strava

Diabetická strava

Mechanicky upravená strava

Bezmléčná strava

205,- Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 

135,- Kč/hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů

 

(Např. pokud je přímá péče uživateli poskytnuta 1,5 hodiny za den, zaplatí 202,50 Kč/den)

 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

8,- Kč/km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120,- Kč/hodinu

Nákup zaměstnancem poskytovatele služby mimo stanovený termín

120,- Kč /hodinu

Kopírování černobílé A4 - jednostranné

3,- Kč /strana

Kopírování černobílé A4 - oboustranné

5,- Kč /list

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

Dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Mimořádný úklid v případě výjimečného znečištění pokoje                  (např. pod vlivem alkoholu)

150,- Kč/úklid

 

Platnost od 1. 3. 2022

Pavel Schwarz S.T.B., vedoucí Domova Harmonie

 

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín