VÝŠE ÚHRAD – ODHLEHČOVACÍ SLUŽBA POHODA

OD 1. 2. 2023

 (základní činnosti dle z.č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

 

Ubytování

         Cena      

1 lůžkový pokoj s TV, rádiem-odlehčovací služba

280 Kč/den

                        Stravování 

         Cena

snídaně

   48 Kč

oběd

 105 Kč

svačina

   15 Kč

večeře

   67 Kč

celkem

 235 Kč /den

                        Celodenní péče

dle sjednaného rozsahu a skutečně využitého času, nezbytného k zajištění úkonů přímé péče dle § 10 odst.2 písm. a) vyhlášky.

Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu:

        Cena

nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně

155 Kč/hodina

vyšším než 80 hodin měsíčně

135 Kč/hodina

Pravidelné služby

         Cena

Provoz vlastní rychlovarné konvice na pokoji uživatele služby

    10,- Kč/měsíc

Pronájem rychlovarné konvice poskytovatele na pokoji uživatele služby

    20,- Kč/měsíc

Fakultativní činnosti

         Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

   8,- Kč / měsíc

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120,- Kč / měsíc

Kopírování černobílé A4 - jednostranné

3,- Kč/měsíc

Kopírování černobílé A4 - oboustranné

5,- Kč/měsíc

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

Dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Mimořádný úklid v případě výjimečného znečištění pokoje
(např. pod vlivem alkoholu)

150,- Kč /měsíc

 

Platnost od 1. 2. 2023

Aktualizovala: Ing. Bc. Iveta Cigánková, vedoucí odlehčovací služby Pohoda

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE Vsetín