Veřejný závazek Odlehčovací služby POHODA

Poslání

Posláním odlehčovací služby Pohoda je podpora pečujících osob, aby mohly o své blízké co nejdéle pečovat v jejich běžném domově. Proto na dočasnou dobu nabízíme potřebnou péči jejich blízkým s cílem zachovat běžné zvyklosti tak, aby se u nás cítili jako doma.

Prostředí

Služba je poskytována v nově zrekonstruovaném zařízení Domov Harmonie, Ohrada 1864, Vsetín. Zařízení má tři nadzemní podlaží a je situováno uprostřed sídliště. Uživatelé odlehčovací služby mají k dispozici 4 jednolůžkové pokoje, které jsou situované ve 2.NP. Pokoje jsou barevně vymalovány a vybaveny nábytkem, který je pro domácí prostředí běžný. V pokojích je mimo běžný nábytek elektrická polohovací postel. Pokud má uživatel zájem, může si po dohodě pokoj dovybavit svým nábytkem (křeslo, obraz, fotky apod.). Všechny pokoje mají k dispozici umývadlo, na patře se pak nacházejí společná WC a koupelny.
Na každém podlaží mají uživatelé k dispozici jídelnu, ve které se mohou scházet nejen k jídlu, ale také k různým společným aktivitám. V 1. NP se nachází malá společenská místnost, která je přístupná také pro veřejnost. Celodenně jsou pro obyvatele i jejich blízké přístupné rozlehlé terasy. Všechny prostory domova jsou bezbariérové, zařízené podle potřeb uživatelů. Prostorný výtah je přístupný také přímo z parkoviště.

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory ve věku od 65 let, kteří z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu a snížení soběstačnosti potřebují péči svých blízkých k tomu, aby mohli i nadále žít v běžném domácím prostředí.

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • pokud osoba trpí akutní infekční nemocí;
 • pokud osoba není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti
  na alkoholu a jiných toxických látkách;
 • nemůžeme nabídnout bezpečné prostředí pro osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence.

Zásady poskytování služby

„Diakonie tvoří SPOLEČENSTVÍ, které v MILOSRDENSTVÍ a s NADĚJÍ FORTELNĚ pomáhá potřebným.“

 • Společenství – vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.
 • Milosrdenství – sloužíme, dopomáháme, organizujeme službu vždy s ohledem na člověka.
 • Naděje – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání. V obtížných situacích nepropadáme rutině a rezignaci („nehážeme flintu do žita“).
 • Fortelnost - dbáme na kvalitu a odbornost naší práce.

Odlehčovací služba Pohoda je poskytována nepřetržitě pobytovou formou a obsahuje tyto základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Pokud zájemce patří do cílové skupiny, pro kterou je služba určena, může on nebo jeho opatrovník či pečující fyzická osoba podat žádost o její poskytování. Doporučujeme osobní jednání se sociální pracovnicí zařízení, která vám podá podrobnější informace, provede vás naším zařízením a pomůže vám žádost vyplnit. Pokud osobní jednání není možné, můžete vyplněnou žádost o poskytování služby zaslat poštou na adresu našeho zařízení. Přílohou žádosti je také vyjádření všeobecného praktického lékaře zájemce. Pokud je kapacita služby v požadovaném termínu naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů a sociální pracovnice žadatele informuje o uvolnění kapacity. Službu lze využívat i opakovaně. 

 

Služba je spolufinancována z prostředků měst Vsetín, Valašské Klobouky, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

     Zlínský kraj_aktual              mu znak              valaske_klobouky