Veřejný závazek DOMOVa VYHLÍDKA (domova pro seniory)

Posláním Domova Vyhlídka je zajištění celodenní komplexní péče seniorům v prostředí, které se podobá jejich opravdovému domovu a vede k prožití jejich spokojeného stáří.

Okruh osob, jímž je služba určena

Naše služba je zaměřena na péči o osoby od 65 let věku v nepříznivé sociální situaci, které z důvodu své nemoci, snížené soběstačnosti nebo zdravotního postižení nemohou již setrvat ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny, terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

Sociální služba obsahuje

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Prostředí pro zajištění služby

Domov Vyhlídka se nachází v moderní, rekonstruované budově, se třemi nadzemními podlažími. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. K dispozici je 8 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových vybavených pokojů. Jednotlivé pokoje mají přilehlé sociální zařízení, některé i kuchyňku. Kapacita služby je 18 lůžek. Na patrech podlaží se nacházejí společenské místnosti, které slouží uživatelům nejen jako jídelny, ale také jako místo pro společné setkávání a aktivity. K dispozici je uživatelům rozlehlá zahrada, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat.

Principy poskytování sociální služby

„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“

 • SPOLEČENSTVÍ – pracujeme v týmu, směřujeme k potřebným lidem kolem nás.
 • MILOSRDENSTVÍ – dopomáháme, podporujeme, jednáme s uživatelem vždy s respektem.
 • NADĚJE – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
 • FORTELNOST – poskytujeme profesionální a odbornou péči.

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí služby lze osobně vyzvednout přímo v Domově nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách. S žádostí je nutno podat i vyplněné lékařské vyjádření o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Přijďte se za námi podívat, rádi vás po Domově provedeme a podáme vám potřebné informace.

Zpět na stránku Domova Vyhlídka.

 

Služba je spolufinancována z prostředků Města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

 

     !_zk_logo_b           mu znak