Veřejný závazek DOMOVa VYHLÍDKA (domova pro seniory)

Posláním Domova Vyhlídka je zajištění celodenní komplexní péče seniorům v prostředí, které se podobá jejich opravdovému domovu a vede k prožití jejich spokojeného stáří.

Cíle služby

  • Uživatel má vytvořené podmínky pro život, které v maximální možné míře přibližují přirozený domov.
  • Uživatel si zachovává své individuální schopnosti.
  • Uživatel žije v prostředí s riziky úměrnými jeho věku a možnostem.

Zásady služby

  • Společenství – pracujeme v týmu, směřujeme k potřebným lidem kolem nás.
  • Milosrdenství – dopomáháme, podporujeme, jednáme s uživatelem vždy s respektem.
  • Naděje – máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
  • Fortelnost – poskytujeme profesionální a odbornou péči.

Okruh osob, jímž je služba určena

Naše služba je zaměřena na péči o osoby od 65 let věku v nepříznivé sociální situaci, které z důvodu své nemoci, snížené soběstačnosti nebo zdravotního postižení nemohou již setrvat ve svém domácím prostředí, a to ani za pomoci rodiny, terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

Sociální služba obsahuje

Poskytnutí ubytování * poskytnutí stravy * pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu * pomoc při osobní hygieně * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím * sociálně terapeutické činnosti * aktivizační činnosti * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Prostředí pro zajištění služby

Domov Vyhlídka se nachází v moderní, rekonstruované budově, se třemi nadzemními podlažími. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. K dispozici je 8 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových vybavených pokojů. Jednotlivé pokoje mají přilehlé sociální zařízení, některé i kuchyňku. Kapacita služby je 18 lůžek. Na patrech podlaží se nacházejí společenské místnosti, které slouží uživatelům nejen jako jídelny, ale také jako místo pro společné setkávání a aktivity. K dispozici je uživatelům venkovní terasa a rozlehlá zahrada, kde mohou při pěkném počasí celodenně pobývat.

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí služby lze osobně vyzvednout přímo v Domově nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách. S žádostí je nutno podat i vyplněné lékařské vyjádření o aktuálním zdravotním stavu žadatele. Přijďte se za námi podívat, rádi vás po Domově provedeme a podáme vám potřebné informace.

Zpět na stránku Domova Vyhlídka.

Služba je spolufinancována z prostředků města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
  • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

     Zlínský kraj_aktual           mu znak