AKTuální výše úhrad Domova Harmonie

Sjednaná služba

Cena

Ubytování

 

Jednolůžkový pokoj (dle vybavení)

180 až 210 Kč/den

Dvoulůžkový pokoj

(dle vybavení)

160 až 180 Kč/den

Stravování

Racionální strava

Šetřící strava

155 Kč/den

Diabetická strava 

Mechanicky upravená strava

Bezmléčná dieta

170 Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   

Hrazeno ze sociální dávky 

Příspěvek na péči

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Sjednaná služba Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

8,- Kč/km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120,-Kč/hodinu

Provoz vlastního televizoru na pokoji uživatele služby

50,- Kč / měsíc

Provoz vlastního rádia na pokoji uživatele služby

30,- Kč / měsíc

Provoz vlastní rychlovarné konvice na pokoji uživatele služby

10,- Kč/měsíc

Pronájem lednice poskytovatele na pokoji uživatele služby

100,- Kč/měsíc

Pronájem televizoru poskytovatele na pokoji uživatele služby

100,- Kč/měsíc

Pronájem rádia poskytovatele na pokoji uživatele služby

60,- Kč /měsíc

Pronájem rychlovarné konvice poskytovatele na pokoji uživatele služby

20,- Kč/měsíc

Nákup zaměstnancem poskytovatele služby mimo stanovený termín

120,-Kč/hodinu

Kopírování černobílé A4 - jednostranné

3,- Kč / strana

Kopírování černobílé A4 - oboustranné

5,- Kč / list

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

Dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Mimořádný úklid v případě výjimečného znečištění pokoje
(např. pod vlivem alkoholu)

150,- Kč/úklid

 

Platnost od 1. 1. 2019 

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín