VÝŠE ÚHRAD - DOMOV HARMONIE

(základní činnosti dle z.č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

Sjednaná služba

Cena

Ubytování

 

Jednolůžkový pokoj (se soc. zařízením)

250,- Kč/den

Jednolůžkový pokoj (bez soc. zařízení)

245,- Kč/den

Dvoulůžkový pokoj

(se soc. zařízením)

240,- Kč/den

Dvoulůžkový pokoj

(bez soc. zařízení)

235,- Kč/den

Stravování

 

205,- Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 

 

 

Hrazeno ze sociální dávky 

Příspěvek na péči

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

ČINNOSTI NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Sjednaná služba

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

8,- Kč / km

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120,-Kč / hodinu

Provoz vlastního televizoru na pokoji uživatele služby

50,- Kč / měsíc

Provoz vlastního rádia na pokoji uživatele služby

30,- Kč / měsíc

Provoz vlastní rychlovarné konvice na pokoji uživatele služby

10,- Kč / měsíc

Pronájem lednice poskytovatele na pokoji uživatele služby

100,- Kč / měsíc

Pronájem televizoru poskytovatele na pokoji uživatele služby

100,- Kč / měsíc

Pronájem rádia poskytovatele na pokoji uživatele služby

60,- Kč / měsíc

Pronájem rychlovarné konvice poskytovatele na pokoji uživatele služby

20,- Kč / měsíc

Nákup zaměstnancem poskytovatele služby mimo stanovený termín

120,-Kč / hodinu

Kopírování černobílé A4 - jednostranné

3,- Kč / strana

Kopírování černobílé A4 - oboustranné

5,- Kč / list

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

Dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Mimořádný úklid v případě výjimečného znečištění pokoje
(např. pod vlivem alkoholu)

150,- Kč / úklid

 

Platnost od 1. 4. 2022

Pavel Schwarz S.T.B., vedoucí Domova Harmonie

 

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE - Vsetín