VÝŠE ÚHRAD – DOMOV HARMONIE

 (základní činnosti dle z. č. 108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.)

 

Ubytování

 

Vybavení pokoje

Cena za den v KČ

Plná úhrada v Kč za ubytování

za 31dní

za 30dní

za 29 dní

za 28 dní

1 lůžkový pokoj s WC a balkónem

280

8680

8400

8120

7840

1 lůžkový pokoj s WC, sprchou a balkónem

280

8680

8400

8120

7840

1 lůžkový pokoj s WC

280

8680

8400

8120

7840

1 lůžkový pokoj s WC a sprchou

280

8680

8400

8120

7840

1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení, s balkónem

275

8525

8250

7975

7700

1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení

275

8525

8250

7975

7700

2lůžkový pokoj s koupelnou a WC

270

8370

8100

7830

7560

2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení

265

8215

7950

7685

7420

2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení s balkónem

265

8215

7950

7685

7420

          Strava

cena

snídaně

  48 Kč

oběd

105 Kč

svačina

  15 Kč

večeře

   67Kč

Celkem:

235 Kč/den

                    Základní činnosti sociální péče

                                         (dle sjednaného rozsahu)

výše přiznaného příspěvku na péči

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pravidelné služby

Cena

Provoz vlastního televizoru na pokoji uživatele služby

 50,- Kč / měsíc

Provoz vlastního rádia na pokoji uživatele služby

 30,- Kč / měsíc

Provoz vlastní rychlovarné konvice na pokoji uživatele služby

    10,- Kč/měsíc

Pronájem lednice poskytovatele na pokoji uživatele služby

  100,- Kč/měsíc

Pronájem televizoru poskytovatele na pokoji uživatele služby

  100,- Kč/měsíc

Pronájem rádia poskytovatele na pokoji uživatele služby

 60,- Kč /měsíc

Pronájem rychlovarné konvice poskytovatele na pokoji uživatele služby

20,- Kč/měsíc

 

Fakultativní činnosti

Cena

Doprava uživatele služby vozidlem poskytovatele

   8,- Kč / měsíc

Náhrada mzdy řidiče referenta při dopravě uživatele služebním vozem

120,- Kč / měsíc

Kopírování černobílé A4 - jednostranné

3,- Kč/měsíc

Kopírování černobílé A4 - oboustranné

5,- Kč/měsíc

Přeprava uživatele služebním vozidlem poskytovatele na výlet

Dle skutečných nákladů za spotřebu PHM

Mimořádný úklid v případě výjimečného znečištění pokoje
(např. pod vlivem alkoholu)

150,- Kč /měsíc

 

Platnost od 1. 2. 2023

Aktualizace: Ing. Bc. Iveta Cigánková

Schválil: Ing. Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE, středisko Vsetín