Veřejný závazek Domova Harmonie

Poslání

Posláním Domova Harmonie je poskytovat seniorům – uživatelům služby - laskavou podporu, sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči, aby zde prožívali svůj podzim života klidně, plnohodnotně a důstojně. Chceme pro ně vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné opravdovému domovu. 

Prostředí pro zajištění služby

Služba je poskytována v nově zrekonstruovaném zařízení Domov Harmonie, Ohrada 1864, Vsetín. Zařízení má tři nadzemní podlaží a je situováno uprostřed sídliště. Uživatelé obývají 22 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů. Pokoje uživatelů jsou barevně vymalovány a vybaveny nábytkem, který je pro domácí prostředí běžný. V pokojích je mimo běžný nábytek elektrická polohovací postel. Pokud má uživatel zájem, může si po dohodě pokoj dovybavit svým nábytkem (křeslo, obraz, TV apod.). Na patrech se nacházejí společná WC a koupelny. Jednotlivé pokoje mají různou míru hygienického vybavení. Téměř všechny mají umývadlo, některé samostatné WC či sprchový kout. Některé pokoje disponují vlastním balkonem. Na každém podlaží mají uživatelé k dispozici jídelnu, ve které se mohou scházet nejen k jídlu, ale také k různým společným aktivitám. V 1. NP se nachází malá společenská místnost, která je přístupná také pro veřejnost. Celodenně jsou pro obyvatele i jejich blízké přístupné rozlehlé terasy. Všechny prostory domova jsou bezbariérové, zařízené podle potřeb uživatelů. Prostorný výtah je přístupný také přímo z parkoviště. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova Harmonie jsou senioři, kteří dosáhli 65-ti let, a kteří nejsou schopni pro svoji nemoc, zdravotní postižení nebo ztrátu soběstačnosti žít sami ve svém domácím prostředí, a jejich situaci není možné zvládnout ani za pomoci jejich blízkých či terénních služeb. 

Služba není určena osobám

Službu nelze poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách. 

Principy poskytování sociální služby

 • Rovnost.
 • Individualita.
 • Úcta.
 • Vlídnost.
 • Svoboda.

Sociální služba obsahuje podle §49  Zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Pokud zájemce patří do cílové skupiny, pro kterou je služba určena, může podat žádost o její poskytování. Doporučujeme osobní jednání se sociální pracovnicí zařízení, která vám podá podrobnější informace, provede vás naším zařízením a pomůže vám žádost vyplnit. Pokud osobní jednání není možné, můžete vyplněnou žádost o poskytování služby zaslat poštou na adresu našeho zařízení nebo elektronicky na email sociální pracovnice. Přílohou žádosti je také vyjádření všeobecného praktického lékaře zájemce. Pokud je kapacita služby naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů. 

 

Služba je spolufinancována z prostředků města Vsetína, Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování, obce Jasenná a dalších obcí a Zlínského kraje prostřednictvím programů:

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

 

Zlínský kraj_aktual         Město Vsetín