Pravidla pro vyřizování stížnosti

Jak stížnost podat?

 • Ústně všem pracovníkům Domova Harmonie
 • Písemně s podpisem
 • Písemně anonymně
 • Telefonicky
 • Emailem

Kam s písemnou stížností?

 • Osobně do rukou vedoucí nebo ředitele

Vedoucí Domova Harmonie: Ing. Bc. Iveta Cigánková, Ohrada 1864, 755 01 Vsetín, tel. 571 437 846, 603 557 097

Ředitel Diakonie ČCE – středisko Vsetín: Ing. Dan Žárský, Strmá 34, 755 01 Vsetín, tel. 571 420 617

 • Do 3 schránek na podněty a stížnosti - na všech patrech Domova Harmonie u vchodu do výtahu.
 • Poštou na adresu: Domov Harmonie, Ohrada 1864, 755 01 Vsetín nebo Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34, 755 01 Vsetín
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu: cigankova@diakonievsetin.cz

Kdo ji vyřizuje?

 • Vedoucí Domova Harmonie
 • Ředitel (pokud se stížnost týká vedoucí nebo když stížnost sám převzal). 

Za jak dlouho bude vyřízena?

 • Do 28 kalendářních dní, i s písemným sdělením stěžovateli.
 • Do 60 kalendářních dní vyřízení jakéhokoliv odvolání v rámci Diakonie ČCE
  a jeho písemného sdělení.

Odvolání – postupně

 • K řediteli: Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Ing. Dan Žárský, Strmá 34, 755 01 Vsetín
 • K Dozorčí radě vsetínského střediska Diakonie: Předseda Dozorčí rady Diakonie ČCE pan Bronislav Czudek, Dolní sbor ČCE, Palackého 153, 755 01 Vsetín
 • Na pražské ústředí Diakonie ČCE: Předseda Dozorčí rady Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 2

Stále ještě nejste spokojeni?

Můžete si stěžovat mimo Diakonii ČCE

 • Městský úřad Vsetín, sociální odbor, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
 • Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
 • Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
 • Český Helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Potřebujete radu pro vyřízení stížnosti?

 • Občanská poradna, Jiráskova 419, 755 01 Vsetín, 774 262 243

Rada je bezplatná, důvěrná, anonymní, profesionální a rychlá. 

Zásady

 • Při vyřizování stížnosti bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele.
 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce
  a udělit mu k podání stížnosti plnou moc nebo má právo požádat o tlumočníka.
 • Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání
  ze strany poskytovatele služeb, tj. Diakonie ČCE střediska Vsetín
  a jejich pracovníků.
 • Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.

Aktualizováno: 6. 10. 2022