CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY „DOMÁCÍ PÉČE“ platný od 1. 7. 2021

Doba poskytování služby se určuje s přesností na minutu. Cesta pečovatelky k uživateli se do ceny služby nezapočítává.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

CENA

a)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1)

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč / hod.

2)

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

130 Kč / hod.

3)

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

130 Kč / hod.

4)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč / hod.

b)    Pomoc při osobní hygieně

1)

Pomoc při úkonech osobní hygieny

130 Kč / hod.

2)

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130 Kč / hod.

3)

Pomoc při použití WC

130 Kč / hod.

c)    Pomoc při zajištění stravy

1)

Pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč / hod.

2)

Příprava a podání jídla a pití

130 Kč / hod.

d)    Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1)

Běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč / hod.

2)

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)

130 Kč / hod.

3)

Donáška vody

130 Kč / hod.

4)

Topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení

130 Kč / hod.

5)

Běžné nákupy a pochůzky

130 Kč / hod.

6)

Velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)

115 Kč / úkon

7)

Praní, žehlení prádla

70 Kč / 1 kg

e)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení k lékaři, na úřady a jiná místa

130 Kč / hod.

f)     Základní sociální poradenství

zdarma

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

1)

Doprava uživatele automobilem střediska (Automobil střediska parkuje v ulici Strmá 34, Vsetín. Při přepravě uživatele automobilem střediska se započítávají i ty kilometry, které pečovatel/ka ujel/a automobilem střediska z ulice Strmá k uživateli. Kilometry od uživatele zpět do ulice Strmá se nezapočítávají.)

10 Kč/ 1 km

2)

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

viz ceník kompenzačních pomůcek

 

Ceník je platný od 1. 7. 2021.  Tímto rozhodnutím se ruší ceník ze dne 15. 4. 2014.

Ve Vsetíně dne 31. 5. 2021               

Ing. Dan Žárský, ředitel střediska