CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY „DOMÁCÍ PÉČE“ platný od 1. 7. 2021

Doba poskytování služby se určuje s přesností na minutu. Cesta pečovatelky k uživateli se do ceny služby nezapočítává.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

CENA

a)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1)

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135 Kč / hod.

2)

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135 Kč / hod.

3)

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135 Kč / hod.

4)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135 Kč / hod.

b)    Pomoc při osobní hygieně

1)

Pomoc při úkonech osobní hygieny

135 Kč / hod.

2)

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135 Kč / hod.

3)

Pomoc při použití WC

135 Kč / hod.

c)    Pomoc při zajištění stravy

1)

Pomoc při přípravě jídla a pití

135 Kč / hod.

2)

Příprava a podání jídla a pití

135 Kč / hod.

d)    Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1)

Běžný úklid a údržba domácnosti

135 Kč / hod.

2)

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)

135 Kč / hod.

3)

Donáška vody

135 Kč / hod.

4)

Topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení

135 Kč / hod.

5)

Běžné nákupy a pochůzky

135 Kč / hod.

6)

Velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)

140 Kč / úkon

7)

Praní, žehlení prádla

80 Kč / 1 kg

e)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení k lékaři, na úřady a jiná místa

135 Kč / hod.

f)     Základní sociální poradenství

zdarma

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

1)

Doprava uživatele automobilem střediska (Automobil střediska parkuje v ulici Strmá 34, Vsetín. Při přepravě uživatele automobilem střediska se započítávají i ty kilometry, které pečovatel/ka ujel/a automobilem střediska z ulice Strmá k uživateli. Kilometry od uživatele zpět do ulice Strmá se nezapočítávají.)

10 Kč / 1 km

2)

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

viz ceník kompenzačních pomůcek

 

Ceník je platný od 1. 4. 2022.

Ve Vsetíně dne 31. 3. 2022               

Ing. Dan Žárský, ředitel střediska