CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY „DOMÁCÍ PÉČE“ platný od 2.1.2023

Doba poskytování služby se určuje s přesností na minutu. Cesta pečovatelky k uživateli se do ceny služby nezapočítává.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

CENA

a)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1)

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

155 Kč / hod.

2)

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

155 Kč / hod.

3)

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

155 Kč / hod.

4)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

155 Kč / hod.

b)    Pomoc při osobní hygieně

1)

Pomoc při úkonech osobní hygieny

155 Kč / hod.

2)

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

155 Kč / hod.

3)

Pomoc při použití WC

155 Kč / hod.

c)    Pomoc při zajištění stravy

1)

Pomoc při přípravě jídla a pití

155 Kč / hod.

2)

Příprava a podání jídla a pití

155 Kč / hod.

d)    Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1)

Běžný úklid a údržba domácnosti

155 Kč / hod.

2)

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)

155 Kč / hod.

3)

Donáška vody

155 Kč / hod.

4)

Topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení

155 Kč / hod.

5)

Běžné nákupy a pochůzky

155 Kč / hod.

6)

Velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)

140 Kč / úkon

7)

Praní, žehlení prádla

80 Kč / 1 kg

e)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení k lékaři, na úřady a jiná místa

155 Kč / hod.

f)     Základní sociální poradenství

zdarma

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

1)

Doprava uživatele automobilem střediska (Automobil střediska parkuje v ulici Strmá 34, Vsetín. Při přepravě uživatele automobilem střediska se započítávají i ty kilometry, které pečovatel/ka ujel/a automobilem střediska z ulice Strmá k uživateli. Kilometry od uživatele zpět do ulice Strmá se nezapočítávají.)

10 Kč / 1 km

2)

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

viz ceník kompenzačních pomůcek

Ceny za služby jsou stanoveny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Úhrady za poskytnuté služby jsou počítány podle skutečně spotřebovaného času. Stanovená hodinová sazba se poměrně krátí s přesností na minutu. Cesta pečovatelky k uživateli se do ceny služby nezapočítává.

Uživatelům, kterým poskytujeme péči převyšující 80 hodin měsíčně je stanovena hodinová sazba 135,- Kč u všech úkonů péče.

 

Ceník je platný od 2. 1. 2023.  Tímto rozhodnutím se ruší ceník ze dne 1. 4. 2022.

Ve Vsetíně dne 2. 1. 2023

Ing. Dan Žárský ředitel střediska