cENÍK SLUŽEB DOMÁCÍ PÉČI 

Doba poskytování služby se určuje s přesností na minutu. Cesta pečovatelky k uživateli se do ceny služby nezapočítává.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI DOMÁCÍ PÉČE

CENA

A)      Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1)

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč/hod.

2)

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

130 Kč/hod.

3)

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

130 Kč/hod.

4)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč/hod.

B)      Pomoc při osobní hygieně

1)

Pomoc při úkonech osobní hygieny

130 Kč/hod.

2)

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130 Kč/hod.

3)

Pomoc při použití WC

130 Kč/hod.

C)      Pomoc při zajištění stravy

1)

Dovoz nebo donáška jídla

30 Kč/úkon

2)

Pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod.

3)

Příprava a podání jídla a pití

130 Kč/hod.

D)      Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1)

Běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč/hod.

2)

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování)

130 Kč/hod.

3)

Donáška vody

130 Kč/hod.

4)

Topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba topných zařízení

130 Kč/hod.

5)

Běžné nákupy a pochůzky

130 Kč/hod.

6)

Velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)

115 Kč/úkon

7)

 

 Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

 

70 Kč/1 kg

 

8)

Praní a žehlení ložního osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

70 Kč/1 kg

E)      Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení k lékaři, na úřady a jiná místa

130 Kč/hod.

F)       Základní sociální poradenství

zdarma

 

DOPLŇKOVÉ (FAKULTATIVNÍ) SLUŽBY

1)

Dohled u uživatele

130 Kč/hod.

2)

Ostatní doprava uživatele automobilem střediska (Automobil střediska parkuje v ulici Strmá 34, Vsetín. Při přepravě uživatele automobilem střediska se započítávají i ty kilometry, které pečovatel/ka ujel/a automobilem střediska z ulice Strmá k uživateli. Kilometry od uživatele zpět do ulice Strmá se nezapočítávají.)

8 Kč/1 km

3)

Zápůjčka jídlonosičů (1 pár)

30 Kč/1 měsíc

4)

Zápůjčka kompenzačních pomůcek