Co o nás říkají naši klienti

Zapsali jsme pro vás příběh jedné konkrétní klientské rodiny, díky němuž si dokážete lépe představit naši činnost.  

Novákovi mají 4 děti. S Mozaikou spolupracují delší dobu a díky společné práci se podařilo rodině a dětem zásadně změnit život k lepšímu. Vše začalo pomocí rodičům se vzděláváním dětí. Pracovníci podporovali rodiče v tom, aby u nich vzniklo prostředí pro přípravu dětí do školy a zároveň aby jim s přípravou dokázali co nejvíce pomoci. Potom si Novákovi uvědomili, že nejsou spokojeni s prostředím, kde rodina žije, a chtěli změnit městský byt na okraji města za lepší bydlení s dostupnějšími službami. Díky systematické práci rodiny a sociální pracovnice se podařilo vyjednat nájemní smlouvu v centru města a zajistit dostatečné finanční zdroje rodiny na úhradu nákladů  na bydlení a chod domácnosti. Se změnou adresy se „najednou“ zlepšila i šance na získání zaměstnání, které pan Novák dlouhodobě hledal. Také řešení zdravotních problémů dětí bylo snazší – rodina byla ve zdravotnických zařízeních vstřícněji přijímána. Podpora rodiny zde stále nekončila - když nejstarší syn končil povinnou školní docházku, rozhodli se rodiče, že chtějí, aby se vyučil. Na první pohled se toto může zdát jako jednoduchá a samozřejmá věc. Ale protože Novákovi měli značně napjatý finanční rozpočet, zajištění všech potřebných pomůcek bylo velmi komplikované. Sociální pracovnice pomáhala rodině vše vyjednat ve škole, takže nakonec syn měl kompletní vybavení a podmínky pro další studium.

Další spolupráce s rodinou ještě pokračuje, ale míra podpory ze strany Mozaiky klesá, samostatnost rodiny se zvyšuje, kvalita života rodiny rovněž roste, děti žijí v podnětném prostředí a jejich šance na kvalitní život jsou výrazně vyšší, než byly na začátku spolupráce.

Zpět na stránku Mozaiky. 

Chci přispět na práci v rodinách s dětmi