Výukové a motivační centrum

 

Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

„Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně“ (dále jen VMC) poskytuje své služby žákům 1. až 9. tříd základních škol a jejich rodinám: pomoc a podpora dětí při přípravě do školy je poskytována v prostorách VMC.
Spolupracujeme s vyučujícími jednotlivých uživatelů a odborníky z oblasti vzdělávání (logoped, speciální pedagog apod.).
V rámci VMC probíhá i terénní práce, při níž jsou rodinám poskytovány informace o činnosti a aktivitách VMC a řeší se konkrétní problémy a otázky s rodiči jednotlivých uživatelů. Spolupráce s rodiči probíhá v jejich domácnostech, přirozeném životním prostoru.
Provozní hodiny VMC: Úterý, středa, pátek 13:00 – 18:00
ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 probíhá výuka přímo v rodinách uživatelů


Tisková zpráva 17.3.2008

Výukové a motivační centrum slaví druhé narozeniny


V březnu letošního roku tomu budou již dva roky od doby, kdy při vsetínské Diakonii zahájilo svou činnost Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně. Úkolem centra je pomáhat žákům základních škol s přípravou na vyučování a vypořádat se se záludnostmi, které probíraná látka přináší. Navíc se centrum snaží rozšiřovat vědomosti uživatelů nad rámec školních povinností.
Možná se ptáte, kde Výukové a motivační centrum (nebo jak říkají nejmenší děti „učování“) najdete. Prostory centra se nachází v lokalitě Poschla. Otevřeno je ve všední dny (kromě pondělí, kdy se doučuje v rodinách) odpoledne. Přihlášené děti mají možnost přicházet do centra nejméně jednou za týden.

Doučování probíhá individuálně, protože každý z žáků má své konkrétní potřeby, jeden více bojuje s češtinou (to bývá nejčastější problém), další s matematikou, vlastivědou či jiným předmětem. Po splnění povinností mají děti možnost zdokonalit se v ovládání počítače, najít si zajímavé informace na internetu či si s pomocí výukového programu nebo hry ověřit své znalosti. Počítače jsou při učení velikou motivací. Žáci, kteří navštěvují programy v centru pravidelně, mají možnost účastnit se také výletů do blízkého či vzdálenějšího okolí a poznávat tak krásy především našeho regionu.

Během roku 2007 centrum navštívilo více než 40 dětí. Věnovali se jim celkem tři pedagogové a terénní pracovník. Věříme, že se brzy najdou i šikovní dobrovolníci. 28. února 2008 končí projekt, díky kterému mohl být provoz centra zahájen, ale jeho činnost bude pokračovat i nadále. Doufáme že stejně zdárně jako doposud.

Projekt Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.