Projekt terasa Domova Vyhlídka

Nový Domov Vyhlídka vychází z 15 leté zkušenosti Diakonie Vsetín s péčí o seniory. Při realizaci tohoto projektu jsme uplatnili vše dobré, co jsme se na našich předchozích dvou stavbách domovů naučili. K úplnému dokončení objektu zbývá realizovat terasu a spojovací krček se zimní zahradou, na které jsme při dokončování Vyhlídky v roce 2018 neměli finanční ani časový prostor. Dodání a osazení spojovacího krčku přislíbila firma KOMA. Terasu realizujeme s pomocí dárců. 

Popis terasy

Terasa povede z druhého nadzemního podlaží Vyhlídky, kdy budova je už nyní opatřena konzolami k uchycení konstrukce terasy. Rozměry terasy jsou 10 x 4 m. Terasa bude směřovat na jih.

Přínos terasy pro seniory – obyvatele Domova Vyhlídka a Domova Jabloňová.

Zkvalitnění života 45 seniorů z Domova Vyhlídka a Domova Jabloňová. Díky terase budou moci trávit čas na čerstvém vzduchu, s výhledem na vsetínské údolí a život ve městě. Budou zde probíhat aktivizační programy. Smysluplnost terasy a obohacení života seniorů máme ověřenu na našem stávajícím Domově Harmonie. 

Realizace: do 31.12.2020

Rozpočet na terasu činí 850.000,- Kč. Vlastní zdroje 0 Kč. 

Dárci a spolupracující organizace projektu: 

  • Austin Detonator s.r.o.
  • Ing. Jan Měrka
  • Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

logo_vertical_nahled3527_vak-logo