Společně na Jabloňové

 

Zahrada Domova Jabloňová je již v provozu. Na jejím vzniku se podílelo 416 firemních a individuálních dárců.

Charakteristika:

Vytvoření harmonického prostředí zahrady Domova Jabloňová tak, aby senioři z Domova Jabloňová nebyli ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti, ale stali se nedílnou součástí života obyvatel Horního města, Vsetín. Tato skutečnost přispěje jednak ke zvýšení kvality života seniorů a jednak k navazování nových sociálních vazeb napříč věkovými skupinami.  

 

Datum realizace projektu: 1. 5. 2011 – 30. 6. 2013

Předpokládané náklady na projekt: 828. tis. Kč 

Dosud získané prostředky: 708.493 Kč   

 

Popis výchozí situace:

Diakonie Vsetín převzala do pronájmu areál bývalé Zvláštní školy, sestávající ze dvou budov a zahrady, koncem roku 2006. Postupně zrekonstruovala za podpory EU jednu budovu na Domov Jabloňová (domov se zvláštním režimem pro seniory s poruchami paměti a orientace) a koncem roku 2010 celý areál přešel z města Vsetín do vlastnictví Diakonie Vsetín. Během řady let nebyla zahrada udržována. Je třeba provést jednak terénní úpravy a probírku zeleně, jednak výsadbu nové zeleně včetně záhonků pro pěstování zeleniny a květin pro potřeby seniorů z Domova. Věc projednáváme s vedením nedaleké MŠ a také zájemci z okolní zástavby, aby úpravy vyhovovaly společnému využívání zahrady – Domovem, MŠ, rekreačními sportovci, maminkami s dětmi.

 

Cíle projektu:

1. Etapa I - Dotvoří se klidová zóna s velkou rovnou plochou (hřištěm), která je v těchto místech vzácná (celé tzv. Horní město je postaveno na svahu). Plocha bude vhodná pro pobyt seniorů (speciální rehabilitační stroje pro seniory), pro maminky s dětmi a MŠ (prolézačky budeme z větší části řešit v rámci dobrovolnických dnů) či pro rekreační sportovce, kteří mohou po domluvě hřiště využívat.

 

2. Etapa II – vytvoření sítě propojovacích a přístupových cest s ohledem na bezpečnost. Bezbariérové řešení. Odpočinkové zóny s lavičkami.

3. Etapa III.

   a. Přestárlá zeleň bude nahrazena novou výsadbou.

   b. Důraz kladen na ovocné stromy a keře vhodné pro zdejší klima.

   c. Možnost konzumace v době plodů přímo z dřevin (nízké kmeny) a bez rizika poranění či otravy (ne trny či jedovaté rostliny).

   d. Výsadba bude vhodná pro častý pobyt dětí z nedaleké MŠ a pro seniory žijící v Domově Jabloňová.  

   e.  Ohrada a přístřešek pro ovečky – využití zooterapie; zvířata evokují vzpomínky seniorů na

        jejich mládí (aktivizace dlouhodobé paměti), atraktivita pro děti

 

Získané prostředky na projekt věnovala řada dobrovolných dárců a firem. Putoval zde i výtěžek 3.Dobročinné aukce DOMOV, jejímž patronem byl Lada Kerndl, výtěžek Benefičního koncertu Varhany netradičně a výtěžek 4. Dobročinné aukce DOMOV s patronkou Petrou Černockou.