Domov pro seniory ulice Strmá, Vsetín - domov se zvláštním režimem

rop_projekt_rekonstrukce_strma
Cílem projektu bylo zrekonstruovat chátrající budovu bývalé zdravotní (později zvláštní) školy ve Vsetíně - Strmé ulici a vybudovat zde Domov pro seniory se zvláštním režimem. K tomuto kroku nás vedl stále se zvyšující počet obyvatel seniorského věku, trpících demencí různého původu (Alzheimerova nemoc, cévní mozkové poruchy, Parkinsonova nemoc a demence smíšeného typu).


Rekonstrukcí budovy byla těmto osobám ve Vsetíně zpřístupněna nová pobytová sociální služba – Domov JABLOŇOVÁ


Domov má kapacitu 20 lůžek a v rámci budovy funguje též Denní stacionář pro seniory ZAHRADA pro 12 uživatelů.


Realizace projektu:             1. 12. 2006 – 4. 8. 2010
Zahájení rekonstrukce:      1. 7. 2009
Ukončení stavební části:   11. 6. 2010

Celkové náklady projektu: 33.391.269,- Kč

Dotace z fondů EU: 25.376,431,- Kč


Projekt byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory 2.2. – Rozvoj měst
Podoblast podpory 2.2.2. – Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

Partneři projektu:
Město Vsetín
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích