Finanční řízení

Finanční řízení Diakonie Vsetín

Projekt je realizován v rámci 3. výzvy Globálního grantu z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ) a je zaměřen na budování a doplňování  kapacit organizace spojených s udržitelností a zkvalitňováním služeb poskytovaných sociálně vyloučeným osobám.


Období realizace projektu: červenec 2007 – květen 2008
Celkový rozpočet projektu: 649.490,- Kč
 

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro realizaci kvalitního finančního řízení, finančního plánování, kvalitní přípravy rozpočtu, fundraisingu a práci s lidskými zdroji v Diakonii Vsetín.
Projekt byl zahájen vstupním finančním auditem. V závěru projektu bude proveden závěrečný finanční audit, který zhodnotí posun ve stanovených oblastech během realizace projektu.
 

V průběhu projektu bude zejména:

- vypracován strategický plán, který umožní odpovědné strategické řízení a plánování
- v návaznosti na závěry strategického plánu zpracován personální plán
- profesionálně uplatňovány principy finančního a manažerského řízení a plánování
- doplněny a zavedeny potřebné vnitřní směrnice a řády

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.