Přežít!

V tomto případě se však nejedná o záchranu holého života či zoufalé přání trosečníků na opuštěném ostrově. V  projektu „Přežít“ je toto zvolání přeneseno do relativně bezpečnější avšak neméně důležité roviny – jde o boj o přežití v džungli civilizace, mezilidských vztahů a také v přírodě, které se čím dál tím více vzdalujeme.

Projekt je určen pro děti z uzavřené, sociálně a prostorově vyloučené lokality, pro které je život mimo jejich komunitu krokem do nebezpečného neznáma. Pomocí souboru cíleně zaměřených aktivit dostanou děti příležitost nahlédnout do reálného života mimo uzavřený prostor komunity, budou se moci seznámit a následně " bez úrazu přežít" v nejrůznějších životních oblastech. Budou se také moci připravit na situace, které jsou pro ně nyní komplikované či úplně neznámé, ale které v běžném životě budou zažívat, budou se s nimi muset vyrovnávat a adekvátně na ně reagovat.

Co všechno nás čeká? Výlet do technického muzea, exkurze na krajském úřadě, trénink komunikačních dovedností, besedy a hry ke „žhavým“ tématům (bezpečné užívání internetu, kyberšikana, principy zodpovědného hospodaření s penězi), návštěva arboreta a ekocentra, cyklovýlety, vaření v přírodě a mnohé další.

 

Tak vzhůru do boje!

Období realizace: 1. 11. 2012 – 31. 12. 2013

Celkové náklady: 152.517,- Kč

Aktivity financuje projekt Pomozte dětem organizovaný Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

pomozte-detem-nros