Naše cesta v našich rukou

  Logo OPZ barevné    logoMPSV-m-sm

Název projektu

Naše cesta v našich rukou

Realizátor projektu

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009098

Program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování

Období realizace

leden 2019 – prosinec 2019

Celková plánovaná výše dotace

3 783 392,50 Kč

Stručný obsah

Cílem projektu je zvýšit ve 2 vsetínských vyloučených lokalitách schopnost komunit řešit své problémy vlastními silami. Vzniknou 2 jádrové skupiny a zázemí pro komunitní práci v lokalitách, zvýší se samoorganizovanost komunit a komunikační a organizační kompetence jejich členů, budou realizovány aktivity směrem k majoritní společnosti i dovnitř komunit. Projekt zvýší zapojení členů komunit do oficiálních platforem a společnosti města. Projekt bude evaluován, v závěru bude zveřejněna zpráva o jeho dopadech.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit v komunitách lokality Poschla a lokality Jiráskova 409 schopnost obyvatel těchto lokalit, tj. členů komunit, vlastními silami a soustavněji řešit problémy, které jsou pro ně důležité. Projekt zvýší zapojení členů komunit do oficiálních platforem města a do společnosti města. Členové komunit zvýší své komunikační kompetence a organizační schopnosti. Bude vytvořen systém komunikace uvnitř jednotlivých komunit a mezi komunitami. Členové jádrové skupiny se budou účastnit minimálně 1 oficiální platformy ovlivňování veřejných věcí. Zvýší se počet osob zapojených do komunitních akcí a aktivit, jak v lokalitách samotných, tak ve městě.

Cílové skupiny

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Aktivity projektu

Zvyšování samoorganizování

Budování mostů mezi členy komunit a majoritní společností

Podpora při řešení problémů komunit

Zvyšování kompetencí členů komunit

Evaluace

Zprávu zachycující vývoj komunitní práce v lokalitách Poschla a Jiráskova si můžete přečíst zde