Muzika nás baví!

Velkou oblibu si mezi děvčaty získaly taneční dílny Tak přesně tohle o sobě může prohlásit mnoho dětí a mladých lidí, kteří navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RUBIKON. Chlapce zajímá hlavně hra na hudební nástroje, děvčata zase více tíhnou k tanci a všichni nesmírně rádi zpívají! Hudba je prostě jejich radost a zábava.

Aby zábava přinášela i užitek a pomáhala rozvíjet nadání, mají klienti v RUBIKONu ve věku 6 až 26 let možnost navštěvovat v rámci projektu „Muzika nás baví“ hudební a taneční dílny, kde se pod vedením zkušených lektorů věnují nácviku tanců, učí se hrát na různé hudební nástroje a cíleně tím rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost. V hudebních a tanečních dílnách tráví mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením smysluplně svůj volný čas a zároveň pracují sami na sobě: získávají nové poznatky z hudební či taneční teorie i praxe a také rozvíjejí své sociální dovednosti - vytrvalost, vůli, spolupráci, atd. Do projektu se každoročně zapojí kolem osmdesáti dětí a mladých lidí.Tanečnice ukázaly co umí na červnové Slavnostní Akademii

Získané dovednosti mají mladí hudebníci a tanečnice možnost prezentovat také širší veřejnosti např. při klubové soutěži "Doremi", na vernisáži výstavy "Společnost přátelská všem generacím", kterou připravuje Diakonie Vsetín, na "Slavnostní Akademii" (veřejná prezentace služeb Rubikonu a Mozaiky a toho co se děti naučily), pravidelně vystupují též na regionálním festivalu "Valašské záření".

Právě ocenění z řad publika při veřejných vystoupeních je pro děti velkým zážitkem a motivací do další práce. Zakouší velké povzbuzení, které ústí v touhu na sobě dále pracovat i v ujištění, že osobní nasazení a vytrvalost má smysl.  

Projekt je financován Zlínským krajem.