IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

AUTOMOBILY PRO SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY MOZAIKA

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Prostřednictvím těchto služeb pomáháme sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým rodinám řešit jejich problémy, aktivizovat vnitřní potenciál, posilovat jejich kompetence a samostatnost.

V rámci projektu byly zakoupeny 2 nové osobní automobily pro zefektivnění a zrychlení přesunů terénních pracovníků mezi rodinami klientů.

Využíváním automobilů pro přejezdy mezi jednotlivými rodinami je zajištěna dobrá dostupnost služeb Mozaika a jsou eliminovány časové ztráty při terénní práci. Realizace projektu podporuje proces zvyšování kompetencí a samostatnosti rodin s dětmi a přispívá k zlepšování jejich sociální situace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.