Auto, které pomáhá

seniorům s Alzheimerovou chorobou, o něž Diakonie Vsetín pečuje v Denním stacionáři ZAHRADA a prostřednictvím Domácí péče.

Z projektu "Auto, které pomáhá" byla zakoupena dvě Auta pro službu Domácí péče a Denní stacionář ZAHRADA. Přispělo 213 laskavých dárců. Děkujeme.

Rozpočet projektu

Nákup vozidla: 150 000 - 293 500 Kč (dle množství získaných prostředků pořídíme automobil nový, v základní výbavě, nebo mírně ojetý.

Cíle projektu

Cílem projektu je pořízení osobního automobilu typu Škoda Felícia, který bude využíván k přepravě uživatelů Denního stacionáře ZAHRADA a také k přepravě pečovatelek a uživatelů Domácí péče.

Od roku 2007 má stacionář k dispozici dva osobní automobily typu Škoda Felicia, které byly zakoupeny již ojeté (rok výroby 1995). Tyto vozy jsou v poslední době silně poruchové, nezaručují potřebný komfort ani bezpečí, což nám velmi komplikuje naši práci se seniory. Pro kvalitní a efektivní poskytování služeb je proto nutné pořízení  novějšího vozidla s větším úložným prostorem pro přepravu kompenzačních pomůcek, které uživatelé při pohybu mimo domácnost používají (invalidní vozíky, chodítka). Automobil pořídíme nový (výhoda záruky a především dlouhodobě bezporuchového chodu) nebo maximálně 5 let starý (riziko poruchovosti je nízké). Pořízení vozidla zásadně přispěje ke zvýšení kvality služeb a k bezpečí našich uživatelů.

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu služeb, které Diakonie Vsetín poskytuje seniorům - konkrétně na podporu Domácí péče a Denního stacionáře ZAHRADA. Základním předpokladem pro poskytování obou těchto na sebe navazujících služeb je přeprava pečujícího personálu za uživateli (v rámci Domácí péče) a přeprava uživatelů do místa poskytování služeb (v případě denního stacionáře ZAHRADA), proto je cílem projektu nákup osobního vozidla pro zajišťování zmíněné přepravy.

Pro všechny uživatele stacionáře ZAHRADA zajišťujeme každodenní svoz i rozvoz služebním vozidlem, protože ve většině případů jde o méně pohyblivé či zcela imobilní osoby. Součástí programů stacionáře jsou také výlety do okolí, k jejichž zajištění je rovněž potřebné spolehlivé a prostorné vozidlo. V době, kdy nebude realizován svoz uživatelů stacionáře, bude vozidlo k dispozici pracovnicím Domácí péče a pro přepravu uživatelů Domácí péče (např. k lékaři).

Ve vztahu k rodinám uživatelů je cílem ulevit rodinným příslušníkům pečujícím o seniora tím, že se po určitou část dne odborná pečovatelka stává společnicí uživatele místo jeho rodinného příslušníka nebo část dne tráví uživatel v podnětném prostředí Stacionáře a pečující rodinní příslušníci mají prostor k odpočinku, vyřízení potřebných záležitostí, případně mohou setrvat v pracovním procesu.