UKAŽ, CO TĚ BAVÍ!

Každého baví něco jiného. Když se zeptáte dětí a mládežníků z nízkoprahového klubu Rubikon, dostanete širokou škálu odpovědí. Co ale jasně vede je zájem o hudbu a vše s ní spojené – baví je hrát v kapele, zpívat i tancovat. Taky rádi fotí a vůbec – jsou rádi pohromadě a spolu.

Taneční vystoupení na Valašském záření Nejde ale jen o to se dobře bavit. Využívat volný čas k zábavě, to je samozřejmé, to dělá každý. U dětí žijících na okraji společnosti, v sociálním vyloučení, s odlišnými zvyky a kulturou jde také o to nasměrovat využívání volného času smysluplně, aby jejich zábava neomezovala druhé, ba co víc – aby se díky ní dal rozvinout jejich vnitřní potenciál a dovednosti.

Zábavu i užitek v sobě kloubí zábavně rozvojové dílny v Rubikonu – hudební dílna, taneční dílna, fotokroužek. Děti a mládež se tu v pravidelném čase věnují tomu, co je baví, a přitom pracují sami na sobě: získávají nové poznatky z hudební teorie i praxe, nacvičují tance tradiční i moderní, jiní se věnují fotografování světa a dění kolem sebe. Tím rozvíjejí své sociální dovednosti, vytrvalost, vůli, týmového ducha…

Hudební vystoupení v domově pro seniory A když jde dětem něco opravdu dobře, neváháme to ukázat světu – pro radost a potěšení jich samých i ostatních: třeba hudebním vystoupením v domově seniorů, na festivalu Valašské záření, účastí v taneční nebo fotografické soutěži.

Úspěchy, které děti díky tomu zažívají, jsou pro ně velmi důležité. Zvláště pokud cítí, že žijí na okraji společnosti, která je nepřijímá; z čehož si pak často vyvozují, že jsou k ničemu. Prostřednictvím kroužků a prezentací svých dovedností získávají pocit sebehodnoty a sebeúcty, dokazují, že něco umí a mají na to něčeho dosáhnout.

S tím pak mohou v životě dál pracovat. Důvod, proč připravujeme pro děti z Rubikonu zábavné dílny je právě ten, aby se každé mohlo v některé z nich najít a zjistit, že je v něčem výjimečné. A že není zbytečné.

 

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.