TERÉNNÍ DOPROVODY

V rámci terénních doprovodů pracovníci pomáhají rodinám a jednotlivcům zorientovat se v obtížné životní situaci, ve které se po příchodu do ČR ocitají, a zajistit potřebné každodenní záležitosti. Mezi ty neodkladné patří zejména spolupráce s PČR, spolupráce s úřady, evidence na ÚP a pojišťovně, zajištění prvotního ubytování.

Klienti jsou poté podpořeni i při integraci do české společnosti, a to formou pomoci s hledáním dlouhodobějšího bydlení – komunikace s pronajímateli, hledáním zaměstnání – tvorba životopisu, příprava na pohovor, nostrifikace osvědčení a diplomů, zajištění praktických i odborných lékařů, zápisy do MŠ i ZŠ. Klientům pomáháme se zprostředkováním kurzů ČJ a při komunikaci se školskými institucemi po nástupu dětí do MŠ a ZŠ (zejména v případě jazykové bariéry, výchovných potíží apod.). V neposlední řadě pracovníci nabízejí klientům psychosociální podporu a možnost sdílení svých životních příběhů. Pravidelná spolupráce přispívá k tomu, že řada klientů si je nyní schopná zajistit mnoho záležitostí samostatně.

 

KURZY ČJ

Od července 2022 realizujeme několik dlouhodobých kurzů českého jazyka, kterými zatím prošlo kolem 120 účastníků. Kurzy jsou jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Konají se v prostorách knihovny či vzdělávacího institutu VIDIA Vsetín na Horním městě. Díky odstranění jazykové bariéry mají účastníci možnost sami se lépe integrovat do společnosti, vyřídit si úřední záležitosti, nalézt si kvalifikovanější zaměstnání, a více se seznámit s novým prostředím.

 

DĚTSKÉ CENTRUM 

Zřízení dětského centra reagovalo na potřebu ukrajinských maminek umístit své děti do kolektivního zařízení, kde mají děti možnost seznámit se s českým jazykem a adaptovat se na nové prostředí. Rodiče se zároveň v tomto čase mohou věnovat zařizování úředních a dalších záležitostí (pochůzky po úřadech, hledání zaměstnání, bydlení, výuka ČJ apod). Dětské centrum Sadík sídlí v budově v centru Vsetína s dobrou dostupností. V dětském centru pracuje česká i dvě ukrajinské pracovnice (jedna z nich je psycholožka), tudíž je zajištěno porozumění rodnému jazyku dětí. Jejich socializace je tak pozvolná, v bezpečném prostředí, dle individuálního tempa každého z nich. Program je zaměřený na osvojení českého jazyka, edukační aktivity, trávení času venku, v přírodě. Děti mají možnost osvojit si jazyk a denní režim, a lépe tak zvládnout integraci do českého vzdělávacího systému po odchodu z dětského centra. Pro celé rodiny pořádáme společné aktivity, které dávají možnost potkat se při neformální příležitosti.

 

DOUČOVÁNÍ

Doučování ukrajinských žáků, kteří navštěvují české školy, je realizováno v odpoledních hodinách v prostorách ve věžáku na Vsetíně. Je zaměřeno především na zlepšování jazykových schopností v českém jazyce, ale mezi doučovanými předměty jsou i anglický jazyk, matematika, fyzika a další. Doučování je individuální, děti mají možnost si dostatečně procvičit probírané učivo a tím zmírnit zaostávání při školní výuce.

 

DALŠÍ AKTIVITY

Lidé spolu – integrační setkání a aktivity, jejichž cílem je společné trávení volného času osob z UA i ČR, vzájemné poznání a odbourání předsudků. Setkání jsou zaměřena na rukodělné a kulinářské činnosti (pečení frgálů, vaření a vzájemné poznávání oblíbených jídel v rámci odlišných kultur), tvoření vztahující se k danému ročnímu období (velikonoční, vánoční…) nebo aktivity směřující k poznání místní kultury a historie (skanzen v Rožnově p. Radhoštěm, vycházky a výlety po okolí apod.).

Léto s češtinou - v průběhu letních prázdnin probíhají dopolední aktivity pro děti ve věku od 6 do 15 let, zaměřené na poznání města a místní kultury, sportování, trávení času v přírodě, navázání nových kamarádských vztahů a zlepšení v českém jazyce.

 

Naši práci podporují

UMCOR-Logo-JPG      logo dkh

nadace_j_t    nadace_agrofert_logo